Koffie?

Afstudeerproject Ruben en Tom

Ruben en Tom studeren aan het Windesheim in Zwolle. Sinds februari voeren ze een afstudeeronderzoek uit bij DAGnl op de locatie in Olst. Het onderwerp? Hergebruik van hemelwater!

Waarom het drinkwaterverbruik verminderen?
“Gemiddeld verbruiken Nederlanders een enorme hoeveelheid drinkwater per persoon per dag, 129 liter. Dit, terwijl drinkwater ook wordt gebruikt voor alledaagse zaken zoals het doorspoelen van de wc, douchen en tuinbesproeiing,” merkt Ruben op.

Het slimme systeem dat verschil maakt
“In het collectieve systeem dat wij hebben bedacht wordt hemelwater opgevangen en gezuiverd tot een secundaire waterkwaliteit. Dit water wordt binnen de huishoudens gebruikt voor het douchen/baden, toilet spoeling, wasmachines en buitengebruik. Zo’n systeem kan tot 100 liter per dag per persoon besparen,” vertelt Tom.

Uitdagingen onderweg
“Natuurlijk komen we onderweg uitdagingen tegen. Het implementeren van ons systeem vereist twee leidingen. Dat betekent extra kosten voor de gebruikers” merkt Tom op. “Ook zijn er nog geen standaarden voor de kwaliteit van gebruikswater, wat het bepalen van kwaliteitsparameters voor gebruikswater lastig maakt.”

Waarom wij voor DAGnl kozen
“We waren het meest ge├»nteresseerd in het onderwerp dat DAGnl ons had aangeboden. Het tekort aan drinkwater is een steeds belangrijker thema, vandaar ook onze keuze voor dit onderwerp. Het feit dat DAGnl alle expertises zelf in huis heeft, dat was voor ons doorslaggevend. Daardoor kunnen we voor ons onderzoek makkelijk informatie vanuit verschillende expertises verzamelen,” legt Ruben uit.

Onze voortgang tot nu toe
“We zijn momenteel bijna op het eind van het onderzoek. Door grondig onderzoek hebben we de kwaliteit van het gebruikswater vastgesteld en een zuiveringsproces ontwikkeld om deze te waarborgen,” zegt Tom.

Begeleiding vanuit DAGnl
” Tijdens het onderzoek worden we door Gerard begeleid. We overleggen met hem welke onderdelen we in ons onderzoek kunnen verbeteren. Door samen te werken kunnen we ons systeem verder ontwikkelen,” voegt Ruben toe.