Koffie?

Beeld en beleving versus beheer en onderhoud

Het Marktplein ligt in het hart van Apeldoorn. Het plein wordt na twintig jaar opnieuw ingericht tot Plein van de Stad Daar mag collega Bas vanuit Civil Management (onderdeel van DAGnl) bij ondersteunen. Bas:

‘Het huidige plein is op. De fontein is kapot, de klinkers zijn aan vervanging toe en de afwatering moet vervangen worden. In 2018 is de inwoners van Apeldoorn gevraagd om mee te beslissen over hoe het plein eruit komt te zien. Ze mochten uit vier verschillende ontwerpen kiezen. Het ontwerp van West8 kreeg de meeste stemmen. Het Marktplein wordt intiemer en er komt meer groen. Ook komt er een houten markthal (van ca. 1350m2) voor de markt en andere events. Aan de randen van de markt komen verschillende terrassen.’

Bas is voor dit project vanuit Civil Management de projectleider. Bas: ‘Sinds de schetsfase ben ik bij dit project betrokken. In de voorbereidingsfase is er intensief overleg geweest tussen West8 en Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn. In het ontwerp van het Marktplein is er afgeweken van de standaardmaterialen. Zo is er gekozen voor een ander steenformaat en een ander type lijnafwatering dan normaal wordt toegepast binnen de gemeente. Aan mij de taak om de keuzes die gemaakt zijn goed te onderbouwen. En om met Beheer en Onderhoud de keuze te maken dat voor een bijzonder marktplein ook speciale materialen gebruikt kunnen worden. Ons doel was om tot een ontwerp te komen dat door alle partijen wordt gedragen. De balans zit in een mooi plein met een bepaalde sfeer, samen met een inrichting die goed te beheren en onderhouden is. De samenwerking met de gemeente Apeldoorn en West8 gaat goed. Binnen de gemeente weet ik iedereen te vinden en zijn de lijntjes kort. Dat geldt ook voor West8. Het is een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, dat ook praktisch meedenkt over hoe het ontwerp voor beide partijen goed werkt. Dat werkt fijn! Civil Management heeft het voorlopig en definitief ontwerp gemaakt en het uiteindelijke bestek verzorgd.’

Uitdagingen

Inmiddels is de aannemer gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Bas: ‘De verharding en riolering worden nu aangepakt. De huidige fase wordt volgend jaar april afgerond. De volgende fase is de markthal. Straks wordt er weer twee keer per week een warenmarkt gehouden op het Marktplein. Ook daar hebben we mee te maken. De voorzieningen op het Marktplein moeten op de nieuwe marktindeling aangepast worden. Er komen bijvoorbeeld nieuwe stroomvoorzieningen in de vorm van ondergrondse putkasten. Daarnaast hebben we te maken met een parkeerdek. Onder het huidige Marktplein zit een parkeergarage. Daar moeten we weer op de waterdichtheid van het dek letten. Verschillende uitdagingen dus.’

Geslaagd project

Bas: ‘Het project is voor mij geslaagd als we kwaliteit afleveren, volgens planning werken en binnen het budget blijven. Daarnaast zijn er veel ondernemers rondom het Marktplein. Zij willen gewoon doorgaan met hun activiteiten. Het is mooi als dat soepel en in goed overleg verloopt.’

Bekijk hier de het winnende ontwerp van West8: https://youtu.be/v3623ANsRGQ