Koffie?

Certificaten BRL 2000, 4000 & 6000

Vorige maand hebben weer verschillende audits plaatsgevonden:

  • BRL 2000: Plaatsen van handboringen en peilbuizen,maken van boorbeschrijvingen, nemen
        van grondmonsters, waterpassen en watermonsters;
  • BRL 4000: Kantooraudit archeologie;
  • BRL 6000: Milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met conventionele methoden
        van nazorg.

Goed nieuws: het komende jaar mogen we voor bovenstaande certificaten weer werkzaamheden uitvoeren!