Koffie?

De Omgevingswet zorgt voor veranderingen

Binnen de Omgevingswet valt er nog veel te ontdekken voor zowel gemeentelijke overheden als adviesbureaus. Daarnaast levert de Omgevingswet ook kansen op om vroegtijdig met de gemeente, initiatiefnemer en adviseurs om tafel te gaan en regels en verwachtingen voor nieuwe projecten vooraf al vast te leggen. Collega Niels vertelt: ‘Voor projecten binnen de Omgevingswet geldt dat plannen in beginsel nu worden beoordeeld in een tijdsbestek van 8 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken, waar dit eerder vaak 26 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken was. In de Omgevingswet kan een plan dus mogelijk sneller beoordeeld worden. Dit vraagt wel om strakke afstemming tussen initiatiefnemers, gemeenten en ons als adviesbureau. Daarnaast is het belangrijk om belanghebbenden zoals omwonenden vroegtijdig te betrekken bij het plan.’


In de Omgevingswet wordt de haalbaarheid van een plan gecontroleerd op meer thema’s dan in de voormalige regelgeving. Door deze extra eisen, is het niet altijd mogelijk of wenselijk om op alle plekken te bouwen. Mede door de kortere behandeltermijn waarin een plan beoordeeld moet worden, verwachten gemeenten een goede voorbereiding voordat het plan formeel in behandeling wordt genomen. Hierdoor is een planologische haalbaarheidsscan belangrijker geworden. Met een planologische haalbaarheidsscan worden eventuele obstakels en risico’s in een vroeg stadium in beeld gebracht.

Niels: ‘momenteel wordt er nog veel gewerkt met het ‘tijdelijk deel’ van het omgevingsplan, bestaande uit de voormalige bestemmingsplannen. Voor gemeenten worden de regels, het beleid en de kenmerken van de omgeving waarschijnlijk steeds specifieker als de omgevingsplannen definitief zijn. In de voorbereiding van een project moeten we goed uitzoeken wat het gemeentelijk beleid is. Dit geeft ons ook de kans om, waar mogelijk, maatwerk te leveren.’