Koffie?

Praktisch meedenken

Van links naar rechts: Lucas van Halteren Smink Infra , Henk Jan van Diest gemeente Ermelo, Geerhart Brons gemeente Ermelo en Ismail Ayanoglu DAGnl.

Op het bedrijventerrein Veldzicht Noord in Ermelo wordt hard gewerkt. Het terrein biedt in de toekomst ruimte voor de ontwikkeling van vijf grote kavels. Twee kavels zijn inmiddels gereed en verkocht. De overige drie kavels worden nu bouwrijp gemaakt. De verwachting is dat in de tweede helft van dit jaar de openbare ruimte woonrijp kan worden gemaakt. Om dit project te realiseren werkt de gemeente Ermelo samen met DAGnl en Smink Infra. Geerhart Brons, technisch projectleider van de gemeente Ermelo, Henk Jan van Diest toezichthouder namens de gemeente Ermelo en Ismail Ayanoglu werkvoorbereider/bestekschrijver DAGnl vertellen over het project.

Lange aanlooptijd

Eerder stonden hier twee woningen met eendenhouderijen . Straks staan er nieuwe bedrijfspanden. Geerhart, projectleider gemeente Ermelo: ‘Voordat we aan de slag konden moest er redelijk wat gebeuren. Zo’n tien jaar geleden is men al gestart om planontwikkeling hier mogelijk te maken door onder andere de nodige onderzoeken te doen en het bestemmingsplan hiervoor geschikt te maken. Daarna zijn er de afgelopen jaren stapsgewijs vorderingen gemaakt, zoals aankoop van gronden, bodemonderzoeken, aanleg van een grondwal, aanpassen van een grote wadi t.b.v. de hemelwateropvang, sloop woning en opstallen. In de grond zat behoorlijk wat asbest. Daarom is de grond eerst gesaneerd. Voor het bouw- en woonrijpmaken is na een aanbestedingsprocedure Smink Infra geselecteerd om het werk uit te voeren. Daarom hebben we een redelijke lange aanlooptijd gehad voordat we met de werkzaamheden van dit project konden starten. Het was erg fijn dat in deze periode DAGnl ons met de verschillende uitdagingen binnen het project hebben geholpen, o.a. in het voorbereiden van het bouw en woonrijp maken.’

Snel schakelen

Tijdens de voorbereiding en het bouwrijp maken van Veldzicht Noord kregen de gemeente, DAGnl en Smink Infra met verschillende uitdagingen te maken. Geerhart: ‘Een gasleiding moest vooruitlopend op de werkzaamheden verlegd worden. Daarnaast kwamen we waar de spoorboring gemaakt moest worden een oud stortgat tegen. De Omgevingsdienst had al aangegeven dat een stortgat aanwezig zou kunnen zijn. Tijdens de eerdere onderzoeken hadden we niets aangetroffen. Toen we buiten aan het werk gingen zaten we bovenop het stortgat. Daarom moest er met spoed gesaneerd worden. Daarnaast zaten we op het terrein met een hoogteverschil.’

Henk Jan vult aan: ‘We kwamen er in een later stadium achter dat er een tweede inrit moest komen. Daar zat een hoogte verschil van 70 cm. Dan is het voor vrachtwagens onmogelijk om van het terrein af te komen. Toen we daar achter kwamen is er snel gehandeld. Het veld is direct ingemeten. En het ontwerp is snel door Ismail aangepast. Doordat we snel konden schakelen konden we ook snel verder met de werkzaamheden.’ Ismail voegt toe: ‘Henk Jan heeft een voorstel gedaan voor een mogelijk oplossing. Toen kreeg ik de uitdaging om binnen korte tijd de werktekening te maken. Dat is gelukt en zo kon de aannemer weer snel aan de slag. Daarnaast zat binnen dit project voor mij de uitdaging in nieuwe situaties en materialen. Ik kreeg voor het eerst te maken met een spoorboring, waarbij een grote buis onder de spoorlijn is door gebracht voor waterhuishoudkundige maatregelen die werden genomen. Daarnaast kreeg ik ook te maken met een gasleiding waar ik rekening mee moest houden. Ook het contact met ProRail en de berekeningen voor de waterhuishouding waren voor mij nieuw. Daarnaast werkte ik met nieuwe materialen, zoals een kokerduiker.‘

Maakt of breekt de samenwerking

De samenwerking tussen gemeente Ermelo en DAGnl verloopt goed. Geerhart: ‘Als zaken in de praktijk anders blijken te zijn dan worden ze snel en passend opgepakt en opgelost. Met DAGnl is het contact goed. Ze denken praktisch mee en schakelen snel. Dat werkt prettig. Bovendien wordt er gedaan wat er wordt gezegd. Daarbij vind ik openheid, deskundigheid, accuratesse en snelheid belangrijk. Ismail doet het heel goed, dat is mooi om te zien. Accuratesse, snelheid van antwoorden en openheid dat zien we zowel bij Ismail en Fred.’ Ook Ismail vindt een open houding belangrijk.

Ismail: ‘Als ik hier op het werk buiten loop krijg ik feedback: wat kan anders of beter. Dat werkt prettig. Daar leer ik van.’ Henk Jan is tevreden over de samenwerking met DAGnl: ‘DAGnl staat er praktisch in. Niet te theoretisch en te moeilijk, ze denken oplossend mee. De goede samenwerking heeft vaak ook te maken met de personen waarmee je werkt binnen een bedrijf. Dat maakt of breekt de samenwerking.’

Toekomstbestendige maatregelen

Naast het bouw- en woonrijp van Veldzicht Noord worden er op het bedrijventerrein ook ingrijpende waterhuishoudkundige maatregelen genomen. Geerhart: ‘Die maatregelen pakken we samen met de werkzaamheden van Veldzicht Noord op. In de toekomst zal er door hevigere buien een toename van wateroverlast zijn. Met de waterhuishoudkundige maatregelen houden we zoveel mogelijk hemelwater in het gebied. Waterafvoer vindt zoveel mogelijk plaats door infiltratie in de wadi en watergangen. Ook wordt waar mogelijk rekening gehouden met afwatering in bermen. Met deze maatregelen zorgen we voor beter beheer van het hemelwater. Ook is er een spoorkruising gemaakt. Daardoor kan het water in de toekomst ook naar de andere kant van het spoor worden gebracht en om uiteindelijk via watergangen een verbinding te hebben naar de Randmeren’ Ismail haakt aan: ‘Ik mocht de plannen tot in de details uitwerken. Zoals de tekeningen voor het riool en de dwarsprofielen. Voor de spoorboring j moesten we vanuit ProRail rekening houden met verschillende eisen. We moesten bij het volledige ontwerp rekening houden met minimale buisdiameters, inhoud van de wadi’s en overstroomhoogtes in de putten. Een simpele riooltekening gaat ons makkelijk af, maar bij dit project was het veel uitzoekwerk. Daarvoor heb ik verschillende leveranciers gebeld, afgestemd met ProRail en met de Gasunie omdat we ook een brandstofleiding kruisen.’