Koffie?

Samenwerking met Hoornbeeck College: praktijkervaring voor mbo-studenten

Vorige week ontvingen wij zeven mbo-studenten Middenkaderfunctionaris Infra van het Hoornbeeck College bij het project Urkerweg. In maart hadden deze studenten al een gastcollege gevolgd over het project, verzorgd door onze collega Lars. Tijdens dit college kregen ze een uitdagende opdracht: het onderzoeken en opstellen van een voorstel voor de fundering van de Urkerweg, bekend om zijn klei- en veenondergrond. Een echte test van hun kennis en creativiteit!

Afgelopen woensdag was het tijd om dit in de praktijk te brengen. Lars, samen met Henrie de Vries, Annemarie en Johannes Kramer van de gemeente Urk, verwelkomden de studenten. Ze presenteerden hun ideeën en plannen voor de fundering.

Lars zei: “Ik vind het leuk om studenten enthousiast te maken over ons mooie vak. Het is mooi om hun enthousiasme en betrokkenheid te zien. Niet alleen voor hen, maar ook voor mij was het leerzaam. Hun creatieve oplossingen en producten hebben mij nieuwe inzichten gegeven in hoe we kunnen omgaan met de complexe ondergrond op Urk.”

Annemarie vertelde over de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk. Henrie, die eerder werkte bij de aannemer van de Michiel de Ruyterbrug, legde uit hoe de brug werd gebouwd. Johannes Kramer vertelde over de geschiedenis van Urk en het zettingsgevoelige gebied. Hij liet voorbeelden zien van delen in het oude dorp waar extreme zettingen hebben plaatsgevonden. Op sommige plekken was de rijbaan wel een halve meter gezakt. Vervolgens gaf hij de studenten een leuke opdracht waarbij ze moesten berekenen hoeveel lichter EPS is ten opzichte van zand voor de fundering van een rotonde.

Na de presentaties hebben we buiten kijken in de Zeeheldenwijk. We sloten de ochtend samen af met een lekker bakje kibbeling.