Koffie?

Uniek project

De komende maanden wordt het project ‘2e spoorviaduct Zevenaar’ uitgevoerd. Binnen DAGnl zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest met de voorbereiding. Het tweede spoorviaduct in Zevenaar komt aan de rand van het bedrijventerrein 7Poort. Op het bedrijventerrein vestigen steeds meer distributiecentra en een grote fashionoutlet. Daardoor zal de verkeersbelasting op het onderliggende wegennet fors toenemen. Om de infrastructuur op deze toekomst voor te bereiden wordt er nu alvast een tweede viaduct gebouwd. Stefan, projectleider Civil Management (onderdeel van DAGnl) vertelt over het project:

Stefan Peters

‘In opdracht van de gemeente Zevenaar zijn we ruim een jaar bezig met de voorbereiding van dit project. Daarbij was ik technisch adviseur en projectleider. Momenteel is aannemer Strukton gestart met de uitvoering, waarbij ik de rol van directievoerder vervul. Binnen Civil Management (onderdeel van DAGnl) hebben drie mensen veel aan dit project gewerkt, een ontwerper, bestekschrijver en projectleider. Daarnaast hebben wij veel werkzaamheden integraal aangepakt met specialisten uit andere disciplines van de DAGnl groep. Ons kernteam bestond uit een viertal adviseurs voor de hoofddisciplines civiel, constructief, railinfra en milieu. Naast het ontwerp en bestek hebben we ook alle vergunningen verzorgd. Risicomanagement was heel belangrijk binnen dit project. Elke drie weken hadden we een risicosessie met een projectteam van ProRail en gemeente Zevenaar. Daardoor hebben we het proces nog steeds goed onder controle. Een aantal restrisico’s zijn onderdeel geweest van de EMVI criteria bij de aanbesteding. Bij dit project hebben we voor het eerst een financieel dashboard voor de opdrachtgever gemaakt. Na elke fase ontvangt de opdrachtgever in één oogopslag een update hoe het met het budget staat.‘

Multidisciplinair

Niet alleen de expertise civiele techniek is bij dit project betrokken. Stefan: ‘Ook de DAGnl expertises archeologie, bodemonderzoek, milieukundig onderzoek, ecologie en explosieven zijn ingezet. Een écht multidisciplinair project. Daarnaast heeft Thijmen (Alferink) het 3D model gemaakt en Vera (Brinkman) de sfeerimpressies. Voor het constructieve infra en rail gedeelte werkten we samen met twee vaste partners, Olde Hanter Bouwconstructies en IV-Infra.’

Optimalisatie

Stefan: ‘Het project tweede spoorviaduct Zevenaar is voor ons anders. Uniek.  De gemeente Zevenaar realiseert zelf een viaduct over het spoor in samenwerking met en volgens de eisen van ProRail. Wij mogen namens gemeente Zevenaar ook de contractvorming namens ProRail op ons nemen. Daarmee ontlasten we ProRail op het gebied van werkzaamheden én capaciteit. Het tweede spoorviaduct krijgt een optimalisatie ten opzichte van het eerste viaduct. De op- en aanrit worden bij dit viaduct iets hoger. Daardoor hebben autobestuurders meer overzicht. De weg wordt daardoor verkeerskundig veiliger. Die keuze hebben we gemaakt met behulp van een 3D model. Daardoor hebben we meer inzicht gekregen in de praktische uitwerking van het ontwerp. Voor mij is het project geslaagd als er in juni 2022 een nieuw 2e viaduct ligt dat op een veilige manier is gerealiseerd binnen het taakstellend budget en eisen zoals vooraf bepaald.’

Van spoorviaduct tot snelfietsroute

Ook de omgeving van het bedrijventerrein 7poort is volop in ontwikkeling. Stefan: ‘Er gebeurt veel meer dan alleen het aanleggen van een tweede viaduct. De Rijksoverheid wil de A12 verbreden en de A15 doortrekken. Onlangs hebben we in hetzelfde gebied de voorbereiding van een fietstunnel met watergang verzorgd. Ook werken we mee aan de uitwerking van de fietssnelroute in Edisonstraat en het woonrijpmaken van 7Poort. Daarnaast maakt collega Bram bestekken voor verschillende distributiecentra waarbij hij ook de voorbereiding van de werkzaamheden op zich neemt.’