Koffie?

Van Land van Ooit tot Hightech Medische Campus

In 2015 ontstond het idee om het voormalig Land van Ooit om te toveren tot Landgoed Steenenburg. Jan Keldersbeheer BV nam het initiatief voor het ontwikkelen van een High Tech Medische Campus op het Landgoed Steenenburg. Het gebied van dit landgoed beslaat zo’n 44 hectare grond tussen Drunen en Nieuwkuijk. DAGnl is sinds 2017 bij dit project betrokken. Oscar van Limburg, bedrijfsleider Pro Ruimte en Peter van der Borgt, directeur DI Support BV vormen het team dat Jan Keldersbeheer BV ondersteunt bij de realisatie van deze campus.

Oscar:Op het Landgoed wordt een High Tech Medische Campus gerealiseerd met als focus onderzoek naar MS. Ook komt er hoogwaardige woningbouw. Afgelopen maart is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Nu kan de ontwikkeling van de High Tech Medische Campus starten. Als eerste wordt er een onafhankelijk medisch research- en ontwikkelcentrum gemaakt dat onder andere onderzoek doet naar MS. Deze locatie wordt nu voorbereid op de bouw. Ten zuiden van de campus komen woningen. Midden in het gebied staat het kasteel d‘Oultremont. Het kasteel wordt het hart van het gebied waar ontmoetingen plaats vinden. Recent is het kasteel door ons geïnventariseerd op de mogelijke aanwezigheid van asbest.’

Peter: ‘Voor de realisatie van de High Tech Medische Campus moet er een hoop geregeld moeten worden rondom vergunningen, aannemers, organisatie van de campus, contracten enz. Met zijn drieën (Jan Kelders, Oscar en ik) vormen we het team dat hiervoor aan de lat staat.’

Persoonlijke drijfveer

De dochter van Jan Kelders, eigenaar van Jan Keldersbeheer BV, heeft MS. Oscar: ‘Hij wil met deze campus medische ontwikkelingen voor behandeling en het liefst genezing van MS en hopelijk andere hersenziektes bij elkaar brengen. Denk maar aan medicijnontwikkeling, behandelmethodes en therapieën zoals fysio, dieet. Dit wordt het eerste medische instituut in Nederland dat de ziekte MS in deze breedte onderzoekt. Het is mooi om met mijn kennis en ervaring aan deze realisatie bij te dragen. Zowel op zakelijk als persoonlijk vlak. Daarom werken er aan dit project ook veel mensen belangeloos mee. Van artsen tot advocaten tot lobbyisten tot productontwikkelaars en onderzoekers.’

Afbeelding: Stedenbouwkunding ontwerp gemaakt door Wissing

Behoud van waardevolle elementen

Het gebied tussen Drunen en Nieuwwijk heeft verschillende waardevolle elementen. Oscar: ‘Een groot deel van het gebied is onderdeel van NatuurNetwerk Brabant. In dit gebied staat het kasteel d’Oultremont dat recent aan de buitenkant is gerestaureerd. Leuk detail, de oude kasteellaan is de grens tussen de voormalige gemeenten Drunen en Nieuwkuijk. Dit gebied is voor velen bekend als het Land van Ooit dat hier van 1989 tot 2007 is geweest. Een van de elementen die daar nog aan herinneren zijn de Soldaten van Waterloo.’

Rol van DAGnl

Vanaf 2017 heeft Civil Management (onderdeel van DAGnl) mogen adviseren over de civieltechnische inrichting van dit mooie gebied. Oscar: ‘In 2018 kwam daar ook Pro Ruimte (onderdeel van DAGnl) bij. Wij hebben Jan Keldersbeheer BV mogen ondersteunen bij de procedures en vergunningen voor de ontwikkeling van de Hightech Medische Campus. Gras Advies (onderdeel van DAGnl) adviseert op het gebied van ecologie. In 2020 hebben zij bijvoorbeeld het ecologisch onderzoek ten behoeve van de bomenkap op de bouwlocatie uitgevoerd. Recent heeft Greenhouse Advies (onderdeel van DAGnl) de inventarisatie van het kasteel op mogelijke aanwezigheid van asbest afgerond en adviseren zij op het gebied van bodem en archeologie.