Koffie?

Van onderzoek tot wijziging van het bestemmingsplan

Niels Steijvers (Ruimte), projectleider ruimtelijke ordening en planvorming, heeft de familie Dekkers ondersteund bij het uitbreiden van hun woning. Niels vertelt hoe hij dit project heeft aangepakt:


‘De familie Dekkers heeft een interieurbedrijf. Het interieurbedrijf staat naast hun woonhuis. Daarnaast staat ook een loods voor de opslag van goederen. De familie wil in de toekomst aan de oostkant van het woonhuis aanbouwen. Aan de andere kant van de woning hebben ze al aangebouwd. Volgens het ruimtelijk beleid van de gemeente Heusden mag je maar aan één kant van het woonhuis aanbouwen. Namens de familie Dekker hebben wij contact gezocht met de gemeente, de toelichting en regels voor het bestemmingsplan geschreven en een verbeelding gemaakt. Na overleg met de gemeente mochten we het bestemmingsplan wijzigen. Door de wijziging van het bestemmingsplan wordt het woonerf van de familie Dekkers aan de oostkant uitgebreid. Hiermee worden de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen verruimd. Dit biedt hen de mogelijkheid om ook aan deze zijde van het bestaande woonhuis aan te bouwen. De wijziging van het bestemmingsplan ligt nu ter besluitvorming bij het college van burgemeester en wethouders. ‘

Samen voor een passende oplossing zorgen

Pro Ruimte (onderdeel van DAGnl) heeft het project van A tot Z begeleid. Niels: ‘Als oplossing hebben we een stuk van het perceel van de loods bij het perceel van het woonhuis getrokken. De functie van het stuk perceel wordt veranderd naar een woonbestemming. Het stuk perceel wat erbij is getrokken was onderdeel van een bedrijfslocatie. Daarom moest er onderzoek uitgevoerd worden naar bodemvreemde stoffen. Dat onderzoek hebben collega’s van bodemonderzoek en -sanering uitgevoerd. Op basis van het projectdoel hebben de collega’s van bodemonderzoek een passende oplossing voorgelegd. Dat is het voordeel van de expertise zelf in huis hebben. Daarnaast waren er achteraf vanuit de gemeente nog vragen over asbest. Dan zijn de lijntjes kort.’

Vroegtijdig plannen bespreken

Volgens het huidige beleid van de gemeente was de uitbouw niet mogelijk. Niels: ‘Door vooraf de bestemmingsplanwijziging met de gemeente te bespreken is de procedure soepel verlopen. Dit soort projecten worden vaak complex als het gaat om meerdere functies naast elkaar. Dan komt ook bijvoorbeeld stikstof-emissie, milieuzonering, industrielawaai en geurhinder erbij kijken.’

Frisse blik

Bij DAGnl vinden we het belangrijk dat studenten ook praktijkervaring opdoen. Niels: ‘Daarom heb ik stagiair Noor Hooijmaijers bij dit project betrokken. Ik vind het belangrijk om stagiaires goed te begeleiden en bij zoveel mogelijk projecten te betrekken. Daarbij staat vrijheid en zelfstandigheid wel centraal. Zo heeft Noor in eerste instantie zelf de regels opgesteld. Voor mij is het goed om te zien hoe iemand die net gestart is tijdens het werk bepaalde zaken omschrijft. Door haar begon ik zelf ook na te denken over hoe ik dingen opschrijf. Ze stelde kritische vragen zoals waarom ik bepaalde dingen op een bepaalde manier doe. Dat geeft voor ons een frisse blik. Daarnaast vind ik mooi om iemand wegwijs te
maken in het vak.’