Koffie?

Velden met kurk voor voetballers in Lelystad

Gras Advies (onderdeel van DAGnl) heeft de afgelopen maanden in opdracht van Sportbedrijf Lelystad de renovatie van een kunstgrasvoetbalveld en de ombouw van een kunstgrasvoetbalveld in Lelystad begeleid. Hierbij gaat het om veld 3 van vv Unicum en veld 2 van sv Lelystad ’67.

Bron artikel: Fieldmanager

Beide velden waren toe aan vervanging. Bovendien waren de oude velden gevuld met SBR. Sportbedrijf Lelystad wil overstappen van SBR-infill naar organische infill voor de kunstgrasvelden. Sportbedrijf Lelystad en Gras Advies werken al langere tijd samen, waardoor de onderlinge werkwijze geoptimaliseerd is. Voor projectleider Thijs was dit een mooie klus om te begeleiden, in nauwe samenwerking met Marcel van Stralen van Sportbedrijf Lelystad. ‘Veel zaken zijn natuurlijk standaard. De uitdaging bestond dit keer vooral uit het communiceren met zes verschillende partijen. Maar ook het waarborgen van de tijdige leverantie van materialen, om de werkzaamheden van alle partijen te kunnen laten doorlopen met zo min mogelijk vertraging. Uiteindelijk is alles goed gekomen en liggen er nu twee toekomstbestendige velden’, zo blikt hij terug.

‘De uitdaging bestond dit keer vooral uit het communiceren met zes verschillende partijen’

Bij vv Unicum was de vraag vooraf vooral hoe de renovatie zo uitgevoerd kon worden dat er ook in de toekomst nog uitbreiding mogelijk is. ‘We hadden kunnen kiezen voor “matje eraf, matje erop”. Maar we hebben nu ook nagedacht over hoe er, met het oog op verdere groei van de vereniging, in de nabije toekomst ruimte gecreëerd kan worden voor een extra grasveld’, legt Thijs uit. Dat het bestaande kunstgrasveld vervangen zou worden door een nieuw exemplaar, was vanwege het benodigde aantal speeluren geen onderwerp van discussie.

De nieuwe mat van vv Unicum

Uiteindelijk werd het nieuwe veld op advies van Gras Advies een kwartslag gedraaid. Hierdoor is ruimte ontstaan voor de aanleg van een nieuw grasveld. Thijs: ‘In de oude situatie waren er veel reststroken en hoeken. Die ruimte wordt nu beter benut. Uiteraard moesten we vooraf goed uitzoeken of een eventueel extra grasveld wel te realiseren was. Uiteindelijk zijn er geen belemmeringen gevonden.’

Het oude veld is afgevoerd volgens de geldende zorgplicht, vertelt Thijs. Gras Advies en Sportbedrijf Lelystad hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk bestaande materialen opnieuw te gebruiken. Dit voorkomt onnodig vervoer van materialen en is duurzamer. In dit project zijn het bestaande hekwerk, de bestaande lichtmasten en de oude fundatie hergebruikt en zijn de oude tegels opnieuw gebruikt bij de korfbalclub in Lelystad. ‘De bestaande zandfundatie en de sporttechnische laag van zand-steagran hebben we opgewerkt. Daarop is een nieuwe toekomstbestendige sporttechnische laag met lava aangelegd. Daardoor hoefden we onder andere minder dikke shockpads te gebruiken.’

Betonplaten

Rond het nieuwe veld zijn wel nieuwe betonplaten met opstaande rand gebruikt. Deze zijn uitgerust met een geïntegreerde kunststof rand waaraan in de toekomst een klemsysteem voor een non-infillveld gemonteerd kan worden. De verlichtingsmasten zijn verplaatst en nu uitgerust met ledverlichting. Er is een nieuw drainagesysteem aangebracht, waarbij het oude systeem ook nog intact is. Om dit alles voor elkaar te krijgen, werkte Gras Advies samen met Schlepers Cultuurtechniek (onderbouw en verhardingen), Domo Sports Grass (kunstgras), Hekbouw (hekwerk), Oostendorp (verlichting) en SKOR (aankleding, zoals doelen, dug-outs en hoekvlaggen). ‘En natuurlijk met Marcel van Stralen van Sportbedrijf Lelystad’, zo maakt Thijs het rijtje compleet.

Te groot

Met diezelfde Van Stralen overlegde hij ook over de aanpak van de renovatie bij sv Lelystad ’67. Veld 2 was versleten en moest vervangen worden. Indien van toepassing werd met dezelfde partijen samengewerkt die actief waren bij vv Unicum. In de oude situatie was het te renoveren veld eigenlijk veel te groot. ‘De uitloop was wel 5 meter en werd onder andere gebruikt om doelen op te slaan. Dat kan echter ook op een andere plek. Als je deze afmetingen zou handhaven, vallen renovaties in de toekomst duurder uit dan nodig. Zonde om het zo te laten. Daarom hebben we ervoor gekozen om het kunstgrasveld te verkleinen; vierkante meters kunstgras worden ingeruild voor gras.’

Het aanbrengen van betonplaten bij sv Lelystad’67

Zo gezegd, zo gedaan. De oude verharding ging ook naar de korfballers. Ook bij deze club werden er nieuwe betonplaten gebruikt rond het veld. Thijs: ‘Betonplaten gaan langer mee en je hebt geen last van verzakking.’ De oude hekwerken werden herplaatst en kapotte onderdelen gerepareerd. ‘Het hekwerk is weliswaar veertien jaar oud, maar voldoet nog prima. Bij een volgende renovatie kan het altijd nog vervangen worden. Gelukkig zie je overal het besef doordringen dat hergebruik duurzaam is. Goed dat iedereen daar tegenwoordig over nadenkt.’

De sporttechnische onderlaag van dit veld werd niet vervangen, evenmin als de drainage en de lichtmasten. Door het verkleinen van het veld moest er wel grond afgegraven en aangevoerd worden. Deze grond is hergebruikt op de bestaande onderlaag, waardoor het veld iets hoger is komen te liggen. ‘Zo hoefden wij geen grond af te voeren’, verduidelijkt de projectleider. Dankzij praktisch denken kon grond van een ander project hergebruikt worden om de ontgraven cunetten aan te vullen.

Na nog wat laatste puntjes op de i werden de velden eind oktober opgeleverd. Het wekelijks onderhoud zal verzorgd worden door Schlepers Cultuurtechniek; Domo Sports Grass zorgt voor het specialistische onderhoud gedurende de levensduur van de kunstgrasvelden.