Koffie?

We werken samen aan iets groots

Egbert Dijkshoorn verkeersdeskundige DAGnl

De kern van Wezep wordt leefbaarder. Want straks rijdt het verkeer van het bedrijventerrein H2O via een nieuw aansluiting de A28 op. Daardoor wordt de kern van Wezep ontlast. Deze oplossing heeft een positief effect op de leefbaarheid van de woonkern Wezep, de verkeersveiligheid en ontwikkeling van het bedrijventerrein H2O. Verkeerskundige Egbert ondersteunt vanuit DAGnl de gemeente Oldebroek bij dit project:

‘Ik mag de gemeente Oldebroek ondersteunen met verkeerskundige werkzaamheden en advisering. Daarbij ben ik binnen de gemeente het aanspreekpunt voor het project A28. Daarvoor heb ik regelmatig contact met de aannemer voor het maken van afzettingen en omleidingen in de diverse bouwfases. Ik ben een schakel in een groter geheel, dat zorgt ervoor dat het werk dynamisch is. Ik vind het mooi dat we samen werken aan iets groots. Voor dit project werk ik vanuit de gemeente ook samen met de provinciale projectleider en toezichthouders en de aannemer Gebr. Van der Lee. Die samenwerking gaat goed. Ik leer de gemeente en provincie en hun manier van werken zo steeds beter kennen.’

Bron: ‘3D animatie door Studio D in opdracht van provincie Gelderland’

Van het regelen van een ontheffing tot de volledige afsluiting van de A28

Voor de nieuwe aansluiting op de A28 wordt het weggenet rondom Wezep aangepast. Egbert: ‘Door de nieuwe aansluiting op de A28 wordt de kern van Wezep van het vrachtverkeer ontlast. Dat zorgt ervoor dat de kern van Wezep verkeersveiliger wordt, er minder fijnstof en CO2-uitstoot is en minder geluid. Oftewel, een betere leefomgeving, een doel dat wij ook als DAGnl nastreven in ons werk! Binnen dit project hebben we tot nu toe verschillende uitdagingen gehad. Bijvoorbeeld het feit dat we om de overlast te beperken pas vanaf 9:00 mogen heien, maar wel tot 20:00 uur door mogen. Daarvoor moesten we op korte termijn een ontheffing van het bouwbesluit regelen. Een andere uitdaging is het feit dat de A28 eind juli een weekend dicht moet. Dan worden de liggers voor het nieuwe viaduct geplaatst. Om alles soepel te laten verlopen moet er al in een vroeg stadium een goed verkeerskundig plan ingediend worden door de aannemer: nu worden de definitieve afzettings- en omleidingstekeningen al bepaald voor uitvoering over vier maanden.’ Na de zomer gaat de aannemer aan de kant van het H2O bedrijventerrein verder werken en onder andere een turborotonde aanleggen. De werkzaamheden aan de infrastructuur de komende maanden kunnen hinder veroorzaken. Omgevingsmanagement speelt dan ook een grote rol in dit project en is ook een belangrijk deel van het werk, samen met de provincie en aannemer.’

Bron: ‘3D animatie door Studio D in opdracht van provincie Gelderland’

Nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Bezig zijn met de omgeving (de inwoners en bedrijven) speelt ook een grote rol in een van de andere projecten waar Egbert zich bij de gemeente mee bezig houdt. Gemeente Oldebroek maakt momenteel een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Egbert: ‘Momenteel staat er een enquête online voor bewoners en bedrijven in de gemeente Oldebroek met vragen zoals: wat kan er verbeterd worden in Oldebroek op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid? Begin april organiseren we drie inloopavonden waarbij we de resultaten van de enquête aan de bewoners en bedrijven terugkoppelen. We geven uitleg over het nieuwe plan en gaan het gesprek aan met bewoners en bedrijven. Zij zijn uiteindelijk een belangrijke groep gebruikers van alles wat de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer bedenkt. Ik zie daarin een duidelijke vergelijking met DAGnl: diverse partijen met elk hun eigen expertise en identiteit die samenwerken aan iets moois. Voor de zomer vertaalt een adviesbureau de uitkomsten naar een eerste visie op het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Deze visie wordt in de zomer uitgewerkt tot het uiteindelijke beleidsplan met daarbij een uitvoeringsagenda. In november moet de raad het plan goedkeuren, zodat het college er ook uitvoering aan kan gaan geven. Voldoende werk dus nog voor mij!’