Koffie?

Wij houden elkaar scherp

In 2012 en 2013 ondersteunde projectleider Klaas van Dijk van Buro Noord (onderdeel van DAGnl) de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland. Toen nog werkzaam bij Grontmij. Nu, tien jaar later, ondersteunt hij de provincie opnieuw. Projectleider Klaas en Dries van de Grift, projectleider Regio Noord van de provincie Flevoland vertellen, over hun samenwerking.

Sinds december 2021 versterkt Klaas opnieuw provincie Flevoland. Klaas: ‘Ik ondersteun de afdeling infrastructuur. Daarbij ben ik vooral bezig met niet jaarlijks onderhoud van provinciale wegen. Ik ben bekend met provinciale projecten en het werken bij de provincie bevalt mij goed. Voor mij voelde het alsof ik na tien jaar weer de draad oppak. Dit gevoel wordt mede versterkt doordat ik nu weer betrokken ben bij wegen en werkzaamheden waar ik eerder ook bij betrokken ben geweest. Dat vind ik leuk.‘

Dries is blij met de ondersteuning van Klaas: ‘We hebben een groot werkaanbod en komen handjes tekort. Op de afdeling infrastructuur hebben we vier externe projectleiders lopen, waaronder Klaas. Dat heeft zowel met het werkpakket als de huidige arbeidsmarkt te maken. Klaas kwam tijdens de uitvraag als meest geschikt uit de bus. Dat komt door zijn kennis én ervaring. Bovendien is het een voordeel dat hij al kennis van de organisatie heeft, dat helpt ook mee.’

Van voorbereiding tot en met de uitvoering

Klaas is binnen de provincie verantwoordelijk voor de interne en externe aansturing van infra projecten. Klaas: ‘Daarbij ben ik de motor van een aantal projecten. Ik verzorg de interne aansturing van de projectteams. Deze projectteams bestaan uit adviseurs, omgevingsadviseurs, contractdeskundigen, directievoerders, toezichthouders en ontwerpers. Intern wordt bij de provincie, in samenspraak met het projectteam, meestal zelf het voorlopig ontwerp (VO) ontwikkeld. In het VO staan de uitgangspunten van het project. Daarna wordt de engineering zoals het onderzoek, de advisering, het opstellen bestek en bestekstekening uitbesteed. Ook dat proces begeleid ik. Daarbij zorg ik ervoor dat de producten die vanuit de bureaus worden aangeleverd in het projectteam worden gedeeld. Iedere collega geeft feedback, daarna koppel ik het terug naar het externe bureau. Als de  definitieve contactstukken, meestal RAW-bestekken, klaar zijn wordt het werk via TenderNed aanbesteed. Tijdens de uitvoering van projecten ben ik als projectleider nog steeds voor het project verantwoordelijk. Maar de eerste aanspeekpunten zijn dan de toezichthouder en de directievoerder. Afhankelijk van hoe het project verloopt ben ik in meerdere of mindere mate bij de uitvoering betrokken. Voor mij zit de uitdaging in de aansturing van het hele proces op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.’

Kennis meenemen

Tijdens het werken bij de provincie heeft Klaas veel vrijheid. Klaas: ‘Ik mag zelf veel oppakken. Dat vind ik fijn. Je krijgt het vertrouwen en mag uitdagingen zelf oplossen. De kennis en ervaring die ik bij Grontmij (nu Sweco) en Buro Noord al met de aansturing van provinciale werken heb opgedaan kan ik nu bij de provincie gebruiken.’

We houden elkaar scherp

Door de jarenlange samenwerking weet de provincie Flevoland wat zij aan Klaas heeft. Dries: ‘Klaas is echt een techneut. Hij denkt als technisch projectleider in technische oplossingen. Hij heeft veel kennis van zaken en hoe je dergelijke projecten op de markt krijgt. Ik heb zelf het technische achter mij gelaten en richt mij meer op het project- en omgevingsmanagement. Dat vult elkaar aan: waar Klaas niet aan denkt, denk ik aan en andersom. Wij kunnen elkaar goed bevragen, dat is de kracht van het Integraal Projectmanagement. We houden elkaar scherp. Elkaar in de kracht zetten, sterke kanten bij elkaar brengen. Daar gaat het om.’ Klaas is het daarmee eens: ‘Dat klopt, we vullen elkaar goed aan. Dat werkt goed.’

Risicomanagement

Risicofactoren zoals planning en financiën, zijn zowel voor een provincie als ingenieursbureau belangrijk. Dries: ‘Daarbij vind ik het belangrijk dat er tijdig wordt gecommuniceerd. Dat je uitlegt waarom iets niet lukt. Dat je van elkaar op aan kan. Dat de afspraken die gemaakt worden, worden nagekomen.’ Klaas legt in zijn functie de nadruk op het beheersen van deze risico’s. Klaas: ‘Dat wordt een steeds grotere uitdaging doordat projecten complexer worden. Bijvoorbeeld door archeologie, vervuiling van de bodem of asbest, Flora en Fauna en indien van toepassing het verleggen van kabels en leidingen. Door de krapte op de arbeidsmarkt en beschikbaarheid van materialen kan dit een grote impact hebben op de planning. Daardoor nemen de risico’s toe. Risicomanagement wordt daarom steeds belangrijker.‘ Die instelling past goed bij de focus van de provincie Flevoland. Dries: ‘We zijn binnen de provincie bezig met het opzetten van een kwaliteitssysteem. Met name het goed vastleggen en traceerbaar  maken van zaken zodat we beter op risico’s kunnen sturen. Dat willen we vertalen naar onze eigen planning en financiën.’

Project NJO Swifterweg

Van niet jaarlijks onderhoud tot kunstwerken

De afgelopen tijd heeft Klaas namens de provincie aan verschillende projecten mogen werken. Klaas: ‘Bijvoorbeeld het Niet Jaarlijks Onderhoud (NJO) aan de Zuideringweg en Swifterweg. Hierbij gaat het om groot onderhoud waarbij de weg wordt verbreed en wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag (deklaag). Daarnaast werk ik op dit moment aan het project: raamovereenkomst kap en aanplant bomen. De provincie is volop bezig met de kap van de bomen, in veel geval populieren en essen. Daarvoor plant de provincie in de plaats weer duurzamere bomen zoals onder andere eiken terug. Ook werk ik nog aan het project voertuigkerende leuningen op vijf kunstwerken (bruggen). Daarbij krijgen de bruggen weer nieuwe, dit keer, voertuigkerende leuningen. De leuning zorgt ervoor dat een auto bij aanrijding niet in het water terecht komt. Naast voornoemde projecten werk ik nog de aan volgende projecten: NJO Urkerweg en Schokkerringweg, rotonde Rietweg – Swifterweg, fietspad Marknesserweg, Wrakkenweg en Harderdijk.’