Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en proces- technische vraagstukken.

Ik wil advies

BRL 2000

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 heeft betrekking op het milieuhygiënisch (water) bodemonderzoek. Het doel van deze richtlijn is representatieve monsters krijgen bij de uitvoering van bodemhygiënisch onderzoek en de kwaliteit waarborgen bij het veldonderzoek naar asbest in de bodem.

DAGnl voldoet aan de gestelde eisen voor de onderstaande protocollen:

  • 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
  • 2002 Het nemen van grondwatermonsters
  • 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem.
     Wij zijn bij Bodem+ (onderdeel van RWS Leefomgeving) geregistreerd als erkend bedrijf voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek. Ook onze erkende monsternemers zijn hier geregistreerd. Wij kunnen hiermee het milieuhygiënisch bodemonderzoek onder certificaat voor u uitvoeren. Daarnaast mogen wij buiten deze certificering om ook de bijbehorende rapportage voor u verzorgen.