Koffie?

Ruimte

Ben jij op zoek naar een allround partner voor een gebiedsontwikkeling? Binnen DAGnl zetten wij de nodige onderzoeken uit om jouw plan te realiseren. Denk maar aan milieukundig bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, flora- en faunaonderzoek. Ook verzorgen we een stedenbouwkundigplan, het omgevingsmanagement en de bewonersparticipatie. Onze expertises op het gebied van ruimte:

Ruimtelijke ordening en planvorming

Naast een wijziging in het bestemmingsplan kunnen we je ondersteunen bij een complete gebiedsontwikkeling. Denk maar aan het ombouwen van een bedrijventerrein naar een woon- en werkgebied. Lees meer >

Stedenbouw

Wij maken het stedenbouwkundig plan voor je. Maar kunnen ook een beeldkwaliteitsplan of bestemmingsplan voor je verzorgen. Samen geven we jouw plan vorm, bekijken de mogelijkheden en maken we jouw plan concreet.  Lees meer >