Koffie?

SMI

Circulair en veilig stoffen en materialen inventariseren

SMI is een integrale inventarisatiemethode voor renovatie- en sloopprojecten. Met deze methode worden verschillende materialen en (gevaarlijke) stoffen, zoals chroom 6, PCB’s, ioniserende rookmelders en duivenpoep geïnventariseerd. Inventariseren wij volgens SMI? Dan bepaal jij als opdrachtgever prijs- en milieutechnisch wat er met de vrijgekomen materialen en stoffen gebeurd. De sloper legt door middel van een stoffenverantwoording aan het eind van de inventarisatie verantwoording af.

Uitgangspunten SMI

  • Alle materialen die bij de ontmantelingsfase en in de sloopfase vrijkomen kunnen op jouw verzoek worden meegenomen.
  • Is er sprake van ontmanteling van een gebouw of gedeeltelijke afbraak? Dan worden alleen de vrijgekomen materialen geïnventariseerd.
  • Alle (verdachte) gevaarlijke stoffen worden geïnventariseerd.

De voordelen

  • Grip op circulariteit

Laat je de inventarisatie volgens deze methode uitvoeren?  Dan krijg je grip op de circulariteitstroom binnen jouw project. Zo heb je volledig inzicht in de demontage wijze, kwaliteit en de circulaire mogelijkheden op basis van de R-ladder. Door de stoffenverantwoording heb je houvast bij het beoordelen van de circulaire score en verrekeningen.

  • Minimaliseren van risico’s

Met SMI zorg je voor een veilige werkomgeving voor jouw medewerkers en de medewerkers van andere bedrijven die bij jouw project betrokken zijn. Alle gevaarlijke stoffen worden met SMI in kaart gebracht. Ook de stoffen waarvoor in Nederland nog geen wetgeving voorhanden is. De wetgeving voor deze stoffen gaat de komende jaren wél komen.

  • Voldoet aan (toekomstige) wet- en regelgeving

In artikel 8.9 van het bouwbesluit staan eisen voor het scheiden van bouw- en sloopval tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden. Het Europees parlement heeft besloten dat per 2023 bij alle gebouwen en objecten die worden gesloopt er verantwoording afgelegd moet worden. Met SMI geef je invulling aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving en het voldoen aan Arboregelgeving.

  • Efficiënt en kostenbesparend slopen

Bij SMI wordt niet alleen gekeken naar de hoeveelheid en aard van de materialen en afvalstromen. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit, demontabelheid en hergebruik mogelijkheden op basis van de R-ladder. De sloopinventarisatie kan je toevoegen aan de offerte uitvraag of aanbesteding. Daardoor kan je deze nog beter met elkaar vergelijken. Bovendien kan je beter beoordelen of sloopwerkzaamheden correct, veilig en verantwoord richting het milieu zijn uitgevoerd.

Wil je een inventarisatie uit laten voeren met de SMI-methode? Of wil je meer weten? Neem contact op met Henk Onderstal!

SMI-opleiding

Sinds kort bieden wij vanuit DAGnl ook een SMI-opleiding aan. Rond je de opleiding succesvol af? Dan kan jij inventarisaties uitvoeren en/of slopen volgens de SMI-methode. Klik hier voor meer informatie over de SMI-opleiding.