Koffie?

AZC Gouda: een project met een sneltreinvaart

In januari dit jaar kreeg DAGnl de uitvraag voor de civieltechnische uitwerking van de openbare ruimte voor het AZC in Gouda. Een noodopvang voor maximaal vijf jaar met plaats voor 350 personen. In april moesten de civieltechnische werkzaamheden buiten klaar zijn. Er zat dus een behoorlijk vaart in het project. Dat vroeg bij alle partijen om de nodige flexibiliteit en snelheid. Om dit project zo snel mogelijk te realiseren werkte werkvoorbereider Stijn Wijers (en verschillende andere DAGnl collega’s) intensief samen met Rinie van den Bos, projectmanager bij het COA.

Stijn: “In januari kregen wij de uitvraag vanuit het COA. Op basis van het raamcontract van DAGnl mochten wij voor het AZC in Gouda het stedenbouwkundig plan, groenplan en civieltechnisch ontwerp van de openbare ruimte verzorgen. Omdat de werkzaamheden buiten in april klaar moesten zijn, moesten we snel van een stedenbouwkundig plan naar een definitief civieltechnisch ontwerp doorschakelen. Daarvoor hebben we intensief met het COA en de gemeente Gouda samengewerkt. Tijdens onze werkzaamheden kwamen er verschillende wensen naar boven, waardoor we het ontwerp moesten aanpassen. Daardoor moesten we snel schakelen. Toen was het fijn dat we binnen DAGnl genoeg collega’s hebben die kunnen ondersteunen bij de civieltechnische uitwerking van de ontwerpen: je doet het niet alleen. Om de deadline van april te halen moesten we veel met de aannemer en gemeente afstemmen. In een korte tijd moesten er 100 units geplaatst worden. Daar komt veel bij kijken zoals: waar moeten de units staan, waar moet er verlichting komen, hoe loopt de fasering van de aannemer en welke materialen wil de aannemer en het COA toepassen? Door de deadline hebben we af en toe een tandje bij moeten zetten. Je wilt in een korte tijd kwalitatief goed werk leveren. Dat is  gelukt.”

Rinie: “De noodopvang in Gouda moest snel gebouwd worden. Het doel was dat de aannemer zo snel mogelijk buiten aan de slag kon. Daarom liepen allerlei werkzaamheden tegelijkertijd en parallel aan elkaar. Op een gegeven moment was het plan voor de openbare ruimte van het COA klaar om ingediend te worden. De werken voor de ontsluiting waren toen al in uitvoering: de heipalen zaten al in de grond. Toen werd de locatie van de brug gewijzigd, omdat de oorspronkelijk landhoofden niet gevonden waren. Om  de brug op een nieuwe locatie te bouwen hebben we intensief met de gemeente samengewerkt. Waar wij stopten met onze werkzaamheden sloten zij aan met hun werkzaamheden in het gemeentelijk gebied. De realisatie van de brug zorgde voor dynamiek binnen het project. De wens vanuit de gemeente voor een kwalitatief groene buitenruimte zorgde ook voor dynamiek binnen dit project. Daardoor zijn er in een laat stadium nog gedetailleerde keuzes gemaakt over de materialisatie en vergroening van de openbare ruimte. Door deze keuzes moesten de ontwerpen aangepast worden. Voor dit project zaten we wekelijks bij elkaar om de laatste stand van zaken en wijzigingen door te nemen. Je moet bijblijven in zo’n dynamisch proces.”

Stapje extra voor elkaar zetten

Stijn: “De samenwerking met het COA ging goed. In de samenwerking vind ik belangrijk dat je voor elkaar door het vuur gaat. Intern, maar ook extern. Dat je samen problemen oplost en een stapje extra voor elkaar zet. Daarbij vind ik goede communicatie en contact heel belangrijk. Stem je makkelijk zaken met elkaar af? Dan heb je een succesvol project. Daarnaast moet je met elkaar kunnen meeveren.’ Rinie vult aan: ‘Daar ben ik het mee eens. Je moet kunnen meebewegen. Dat is goed gegaan. De communicatie en het snelle handelen vanuit DAGnl en de andere partijen die aan dit project hebben gewerkt zijn wat mij betreft bewonderingswaardig! Daarbij waren alle partijen flexibel en bereid om dingen snel op te pakken. Daardoor hebben we de uitvoerende partijen op de dag af tijdig kunnen bedienen: dit project is goed geslaagd en gelukt! De samenwerking met Stijn vond ik prettig. Het was fijn dat DAGnl met hun kennis en kunde ook groenplan voor dit project naar een hoger niveau kon tillen. Ook was het fijn dat DAGnl advies kon geven over de brug en de asbestinventarisatie.”