Koffie?

Stedenbouw

Bestaande en nieuwe gebieden worden continu (her)ontwikkeld. En daar komt de expertise stedenbouw bij kijken! Bijvoorbeeld de uitbreiding van een dorp of de transformatie van een bedrijventerrein kijken we naar de mogelijkheden van de locatie. Hoe kunnen we hier een prettige woon- en/of werkomgeving creëren met behoud van de identiteit van de plek? En hoe verhoudt het plan zich tot het omgevingsplan? We staan je bij van de eerste schets tot en met een onherroepelijk wijzigingsbesluit van het omgevingsplan.

Stedenbouw: van schets tot 3D-ontwerp

Heb jij al wel ideeën, maar weet je nog niet goed hoe het er precies uit moet komen te zien? Ook dan kunnen wij je ondersteunen. Jouw idee vertalen wij naar een eerste schets. Met deze schets krijg je een goed beeld van de mogelijkheden voor de locatie en hoe de wensen daarin passen. Voldoet de schets aan de verwachting? Dan werken we de schets uit tot een maatvast ontwerp. In het uiteindelijke stedenbouwkundig plan worden alle onderdelen, zoals het profiel van de weg, het aantal parkeerplaatsen of de landschappelijke inpassing, nauwkeurig vastgelegd. Ook wordt in het ontwerp al rekening gehouden met andere thema’s, zoals ruimte voor waterberging. Voor bijvoorbeeld participatie met bewoners kan van het (tussentijdse) ontwerp een presentatietekening of impressie opgesteld worden. Een model waarbij je zelf door het plan kan lopen is ook mogelijk. Aan jou de keuze!

Van planologische quickscan tot vergunningaanvraag

Wil je een gebied ontwikkelen? Dan komt daar altijd wet- en regelgeving bij kijken. Met een planologische quickscan onderzoeken wij de (on)mogelijkheden van de locatie. Uit deze scan kunnen eisen naar voren komen op het gebied van geluid, bodem en water, flora & fauna en archeologie. Is het mogelijk om jouw plan uit te voeren? Dan kunnen wij het plan verder uitwerken en daarna de ruimtelijke onderbouwing en een eventuele wijziging van het omgevingsplan verzorgen. Wanneer alle vereiste vergunning rond zijn, dan kan er begonnen worden met de realisatie van het plan.

Complete ontzorging

De combinatie van stedenbouwkundige, milieutechnische en juridische kennis vormt de basis van onze dienstverlening. Samen geven we het plan vorm. We zijn eerlijk over wat wél en niet kan. Zo weet je van tevoren wat je van ons kunt verwachten en wat wij kunnen leveren. DAGnl heeft de meest belangrijke expertises zelf in huis, daardoor kunnen we veel voorbereidende onderzoeken zelf uitvoeren. Voor heel specifieke onderwerpen hebben we een uitgebreid netwerk van specialisten die wij kunnen inschakelen om het plan van de juiste onderbouwing te voorzien.