Koffie?

Stedenbouw

Bestaande en nieuwe gebieden worden continu (her)ontwikkeld. En daar komt de expertise stedenbouw bij kijken! Bij bijvoorbeeld de uitbreiding van een dorp of het bouwen van woningen kijken we naar de mogelijkheden van de locatie. En welke gevolgen heeft het bestemmingsplan voor de locatie? We staan je bij van de eerste schets tot en met de procedure voor de wijziging in het bestemmingsplan.

Van schets tot 3D-ontwerp

Heb jij al wel ideeën, maar weet je nog niet hoe jouw project er precies uit moet komen te zien? Ook dan kunnen wij je ondersteunen. Jouw idee vertalen wij naar een eerste schets. Met deze schets krijg je een goed beeld van de mogelijkheden voor jouw locatie. En hoe jouw wensen daarin passen. Voldoet de schets aan jouw verwachting? Dan maken we het ontwerp maatvast. Daar worden alle onderdelen, zoals het profiel van de weg, het aantal parkeerplaatsen of de groenvoorzieningen, nauwkeurig in vastgelegd. Afhankelijke jouw doel maken we samen een keuze voor een presentatietekening in 2D of 3D. Een model waarbij je zelf door de nieuwe situatie kan lopen is ook mogelijk. Aan jou de keuze!

Van planologische quickscan tot vergunningaanvraag

Wil je een plan uitvoeren in de openbare ruimte? Dan komt daar altijd de wet- en regelgeving kijken. Met een planologische quickscan onderzoeken wij of jouw plan voldoet aan de gestelde eisen. Dit kunnen eisen zijn op het gebied van geluid, bodem, flora & fauna en archeologie. Is het mogelijk om jouw plan uit te voeren? Dan kunnen wij de ruimtelijke onderbouwing voor de vergunningaanvraag opstellen. We overleggen met de gemeente onder welke voorwaarden zij de vergunning willen verlenen. Is de vergunning rond? Dan kan jij aan de slag met het realiseren van jouw plan.

Complete ontzorging

Juridisch, milieutechnisch en stedenbouwkundig, die combinatie vormt de basis van onze dienstverlening. Samen geven we jouw plan vorm, bekijken de mogelijkheden en maken we jouw plan concreet. We zijn eerlijk over wat wél en niet kan. Zo weet jij van tevoren wat je van ons kan verwachten. En wat wij kunnen leveren. DAGnl heeft alle expertises zelf in huis. Daardoor kunnen we alle voorbereidende onderzoeken zelf uitvoeren.