Koffie?

Ecologisch onderzoek

Wil jij de openbare ruimte aanpassen? Worden er gebouwen gesloopt of wordt er een nieuwe woonwijk gebouwd? Dan kan je te maken krijgen met kapvergunningen of de Wet Natuurbescherming. Wij kunnen het ecologisch onderzoek voor je verzorgen. Van flora en fauna quickscan tot en met de ecologische begeleiding, tijdens de civiele werkzaamheden. Door ons vroeg bij het project te betrekken voorkom je dat je een Japanse Duizendknoop of beschermde plant- of diersoort over het hoofd ziet. En zo voorkom je vertraging van jouw project.

Natuur-inclusief bouwen

Planten en dieren vormen een onderdeel van onze woon-, werk- én leefomgeving. Ecologisch onderzoek biedt kansen voor biodiversiteit! Bijvoorbeeld in de vorm van natuur-inclusief bouwen, zoals muurvegetatie, groene daken of vleermuisvoorzieningen. We geven advies over hoe je jouw project het beste vorm kan geven. Welke ecologische kansen zijn er en hoe kunnen we effectief omgaan met beperkingen? We denken mee en adviseren vanaf de tekentafel tot aan de praktische uitvoering. Samen zorgen we voor balans tussen mens en dier.

Ecologisch onderzoek: van quickscan tot begeleiding

Tijdens een quickscan stellen wij vast of je rekening moet houden met beschermde dier- of plantsoorten. Onze quickscans worden snel geleverd. Daardoor heb jij de ecologische mogelijkheden en beperkingen vooraf snel en goed in beeld. Komt er uit een quickscan dat er beschermde soorten leven? Dan geven wij advies over welke vervolgstappen je moet nemen. Wij zorgen er altijd voor dat de maatregelen uitvoerbaar zijn voor jouw project. Naast advies kunnen wij ook het ecologisch werkprotocol of de begeleiding tijdens de werkzaamheden van jouw project verzorgen.

Multidisciplinaire projectaanpak inclusief ecologisch onderzoek

Binnen DAGnl werken we samen met verschillende expertises. We zijn gewend om verder te kijken dan ons eigen vakgebied. Daardoor signaleren we ook vroegtijdig risico’s en mogelijkheden buiten ons ecologisch vakgebied. Bovendien kunnen we door de samenwerking binnen DAGnl onderzoeken combineren. Bijvoorbeeld de combinatie van ecologisch onderzoek en bodemonderzoek. Dat scheelt jou tijd en kosten!

De DAGnl fauna-ark

Doordat onze ecologen in kansen en onze ingenieurs in oplossingen denken, is in 2022 de fauna-ark ontstaan. Een tijdelijk of permanente verblijfplaats voor gebouw bewonende diersoorten. Diersoorten zoals de vleermuis, huismus, gierzwaluw en zwarte roodstraat zitten vaak in spleten, spouwmuren, dakpannen, zolders en kelders. In de fauna-ark zijn verschillende van deze ‘populaire’ typen ruimtes nagebootst. Lees hier meer over de DAGnl fauna-ark.