Koffie?

Ontwerp

Wij kunnen voor jouw project de ontwerpen maken. Van schets- tot definitief ontwerp. En van stedenbouwkundig ontwerp tot 3D visualisatie. Naast het ontwerp zelf kunnen we voor het draagvlak bij alle betrokken partijen zorgen. Is het ontwerp klaar? Dan kunnen we het opwerken tot een contract.

Van verkeerskundig ontwerp tot groenconstructie

Wij maken verschillende ontwerpen. Bijvoorbeeld een verkeerskundig ontwerp of groenconstructie. Of juist een ontwerp voor een volledige woonwijk. Natuurlijk houden we altijd rekening met actuele thema’s zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie. Hoe kan jij duurzaamheid in jouw ontwerp integreren? En hoe kan je het beste omgaan met droogte, wateroverlast óf hittestress. Wij zoeken het graag voor je uit!

Van 2D naar 4D

Wil jij een mooi 2D ontwerp als communicatiemiddel voor een bewonersavond? Of een volledig 3D model dat door een VR-bril bekeken kan worden? Wij maken 2D, 3D en 4D visualisaties. Maar ook technische 3D modellen. Vraag je ons om een ontwerp? Dan vragen we altijd wat het doel is. Afhankelijk daarvan bepalen we de detaillering én de vorm van het ontwerp. Een technisch 3D model kan namelijk door een kraan worden ingelezen voor het uitvoeren van werkzaamheden. En een 4D model kan weer gebruikt worden voor een goede samenwerking tussen verschillende partijen zoals de aannemer, architect en uitvoerder. Welk ontwerp mogen we voor jou maken?

Maakbare ontwerpen

Wij zorgen ervoor dat elk ontwerp aan jouw wensen voldoet. Technisch klopt. En maakbaar is. We laten ons graag uitdagen om onze grens te verleggen. Maar we blijven daarbij wel eerlijk over de mogelijke risico’s of beperkingen.