Koffie?

Energietransitie en duurzaamheid

Start je een nieuwbouwproject op? Dan krijg je te maken met richtlijnen voor de duurzaamheid van nieuwe woningen. Nieuwbouwwoningen moeten nu al aardgasvrij zijn. In 2050 moeten ook bestaande woningen aardgasvrij zijn. Hier moet je tijdig rekening mee houden. Maar ook bij de herontwikkeling van een gebied moet je denken aan de energietransitie, duurzame materialen en duurzame inrichting. Hoe ga je straks binnen jouw plangebied om met wateroverlast of voorkom je hittestress? En hoe integreer je groen of water in het nieuwe gebiedsontwerp. Wij denken met je mee. Van duurzame gebiedsontwikkeling tot klimaatneutraal bouwen.

Duurzame energie en de energietransitie

Duurzame energie en de energietransitie zijn een hot item. Ook jij als opdrachtgever krijgt er vaker mee te maken. Wist je dat er een regionaal energiebeleid is voor duurzame energie en de energietransitie? Dit beleid heeft impact op alle regio’s in Nederland en bepaalt hoe het landschap de komende jaren eruit gaat zien. Dat geldt dus ook voor jouw plangebied of project. Wil jij weten waar jij rekening mee moet houden? Wij zijn op de hoogte van het regionale en landelijke beleid.

Combineren van onze expertises

Doordat we binnen DAGnl meerdere expertises in huis hebben kunnen we de expertise energietransitie en duurzaamheid combineren met de expertises water en ecologie. Of civiele techniek en bodemonderzoek en -sanering. Daardoor weten we wat er binnen jouw project speelt en geven we integraal advies. Jij wordt ontzorgt. En krijgt een compleet beeld zodat je weet waar je binnen jouw plangebied rekening mee moet houden.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu en vormt daarmee een onderdeel van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Maar bij duurzaam bouwen gaat het ook om een gezond binnenklimaat, om duurzame materiaalkeuzes, om het voorkomen van de uitputting van grondstoffen, om een verantwoord watergebruik en om de gebruikskwaliteit van een gebouw.