Koffie?

SMI-opleiding

Sinds kort bieden wij vanuit DAGnl een SMI-opleiding aan. Rond je de opleiding succesvol af? Dan kan jij inventarisaties uitvoeren en/of slopen volgens de SMI-methode. Wat leer je tijdens deze opleiding?

 • Je wordt bewust van hoe volgens het  SMI certificatieschema een renovatie of sloop op een circulaire- en milieu- verantwoorde manier kan uitvoeren.
 • Je leert hoe je de normen en circulaire werkwijze in een project moet toepassen.
 • Je ontdekt de voordelen van een vaststaande circulaire aanpak bij sloopprojecten.
 • Je maakt kennis met de laatste ontwikkelingen op circulair gebied.
 • Aan het eind van deze opleiding kan je een renovatie of sloopproject op een onafhankelijke manier circulair begeleiden of hier toezicht op houden.

Voor wie?

De SMI-opleiding is geschikt als je werkzaam bent in een van onderstaande functies:

 • DIM (deskundig inventariseerder materialen)
 • DCV (deskundig circulair verwijderaar)
 • DCT (deskundig circulair toezichthouder)

Opbouw SMI-opleiding

De opleiding zelf duurt twee dagen. De tweede dag is aansluitend het examen. Tussen de eerste en de tweede opleidingsdag met examen zit twee weken tijd. De opleiding bestaat uit elf verschillende modules.

Module 1

In deze module van de opleiding leer je meer over de opzet van het certificatiesysteem Sustainable Material Inventory (SMI).

Module 2

In deze module van de opleiding leer je meer over circulaire bouweconomie in het algemeen; de Europese en Nederlandse (toekomstige) eisen en regels.

Module 3

In deze module van de opleiding wordt dieper ingegaan op de Nederlandse wet- en regelgeving voor sloop- en renovatieprojecten.

Module 4

In deze module van de opleiding gaan we in op de relatie tussen SMI en de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor recyclinggranulaten.

Module 5

In deze module van de opleiding leer je meer over de projectmatige opzet van het sloopproces: van opdrachtverwerving tot eindoplevering en afvoer.

Module 6

In deze module van de opleiding ga je een sloopproces aan de hand van de SMI inventarisatie en verwijdering tot en met de stoffenverantwoording doorlopen.

Module 7

In deze module van de opleiding leer je meer over de andere aspecten bij een materialeninventarisatie of verwijdering zoals, de RI&E en de LMRA.

Module 8

In deze module van de opleiding leer je meer over bouwkunde, bouwsystemen en materialenkennis.

Module 9

In deze module van de opleiding leer je (potentiële) gevaarlijke stoffen te herkennen, signaleren en bemonsteren.

Module 10

In deze module van de opleiding leer je meer over hoe je vanuit SMI om moet gaan met gevaarlijke stoffen.

Module 11

In deze module van de opleiding leer je meer over het beoordelen van inventarisatierapporten voor gevaarlijke stoffen.

Lesdagen SMI

De opleiding van SMI bestaat uit twee lesdagen. Hoe zien deze lesdagen eruit?

Lesdag 1

09.00 uur    Aanvang opleiding

09.10 uur    Introductie

09.20 uur    Behandeling lesstof

10.30 uur    Koffiepauze

11.00 uur   Behandeling lesstof

12.00 uur    Lunchpauze

13.00 uur    Behandeling lesstof

14.15 uur    Pauze

15.50 uur    Evaluatie eerste dag

16.00 uur    Einde

Lesdag 2

09.00 uur    Aanvang

09.10 uur    Behandeling vragen eerste lesdag

09.30 uur    Behandeling lesstof

10.30 uur    Koffiepauze

11.00 uur   Behandeling lesstof

12.00 uur    Lunchpauze

13.00 uur    Behandeling lesstof

14.15 uur    Pauze

14.30 uur    Proefexamen

15.50 uur    Evaluatie tweede dag

16.00 uur    Examen

Lesdata

De eerstvolgende les data zijn:

 • 17 en 24 april 2024
 • 22 en 29 mei 2024
 • 19 en 26 juni 2024

Studiebelasting SMI-opleiding

Naast de opleidingsdagen is het handig om rekening te houden met een extra studiebelasting van ongeveer 20 uur.

Prijzen SMI-opleiding

De prijs voor deze opleiding is: €1120 excl. BTW inclusief IBEX examen, lunch, koffie, thee en fruit. De factuur voor deze opleiding wordt na aanmelding verstuurd. Voor aanvang van de opleiding moet het opleidingsgeld betaald zijn.

Over de cursusleider

Henk Onderstal is de cursusleider voor de opleiding SMI. Inmiddels heeft hij meer dan 30 jaar ervaring in de asbestbranche. Henk is nuchter en combineert boeren verstand met de huidige wet- en regelgeving.