Koffie?

Archeologisch onderzoek

Vraag je een omgevingsvergunning aan omdat je een woonwijk gaat bouwen of kabels aan gaat leggen? Dan vraagt de gemeente vaak naar een archeologisch onderzoek. Daarbij kunnen wij je ondersteunen. Iedere gemeente heeft archeologiebeleid. Het verschilt per project met welke regels je rekening moet houden. Onze archeologen kijken graag met je mee. Ze vertellen je hoe je je project het beste kan aanpakken en waar je rekening mee moet houden. Ook kijken ze gelijk naar de planning van je werkzaamheden. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat je jouw planning haalt?

Betrek ons vanaf de initiatieffase

Zit je nog in de initiatieffase van je project? Mooi, dan kunnen we vroegtijdig meekijken of je met archeologie te maken krijgt. Daardoor kan jij in je ontwerp, kostenplaatje en planning rekening houden met een eventuele archeologische vindplaats. Of juist een archeologische vindplaats op een bijzondere manier in je ontwerp opnemen.

Hoe start het archeologisch onderzoek?

Om een omgevingsvergunning aan te vragen moet je vaak een archeologisch bureauonderzoek uitvoeren, meestal in combinatie met een booronderzoek. Op basis van het bureauonderzoek stellen wij een archeologische gespecificeerde verwachting op. Waar kunnen in jouw plangebied mogelijk archeologische resten aanwezig zijn en op welke diepte? Jouw plannen zijn altijd het uitgangspunt voor het bureauonderzoek. Hoe diep ga je bijvoorbeeld graven voor jouw werkzaamheden en wordt daarmee de archeologie verstoord of niet?

Archeologisch onderzoek

Komt er uit het bureauonderzoek een middelhoge of hoge archeologische verwachting? Dan wordt er vaak een veldtoets in de vorm van een booronderzoek uitgevoerd.  Ook dit kunnen wij op ons nemen. We toetsen dan de archeologische verwachting. Is de bodem intact en vinden we hier bijvoorbeeld kansrijke grondlagen? Dan kan er een proefsleuvenonderzoek volgen. Stuiten we hierbij op archeologische resten? Dan kijken we of we deze moeten worden opgraven of kunnen blijven zitten. Het liefst laten wij archeologische waarden zitten want in de bodem blijven ze het beste bewaard. Jouw plannen zijn het uitgangspunt tijdens hele archeologische proces. We bekijken op basis van jouw plannen of een (vervolg)onderzoek wel nodig is. 

Jouw voordeel

We kijken verder dan ons eigen vakgebied. We kijken naar verschillende factoren die invloed hebben op jouw project. Omdat we binnen DAGnl meerdere expertises in huis hebben, kunnen bijvoorbeeld collega’s van bodemonderzoek of ecologie ook met ons meekijken. We onderzoeken altijd conform de wet- en regelgeving. We zijn in het bezit van het Normec BRL4000 certificaat. En bepalen altijd in de beginfase samen met jou in welke rol wij je het beste advies kunnen geven. Dat kan een adviserende, directie voerende of uitvoerende rol zijn.