Koffie?

Ecologie

Wil jij de openbare ruimte aanpassen? Worden er gebouwen gesloopt of wordt er een nieuwe woonwijk gebouwd? Dan kan je te maken krijgen met kapvergunningen of de Wet Natuurbescherming. Wij kunnen je bij dit proces ondersteunen. Van flora en fauna quick scan tot en met de ecologische begeleiding tijdens de civiele werkzaamheden. Door ons vroeg bij het project te betrekken voorkom je dat je een Japanse Duizendknoop of beschermde plant- of diersoort over het hoofd ziet. En zo voorkom je vertraging van jouw project.

Natuur-inclusief bouwen

Planten en dieren vormen een onderdeel van onze woon-, werk- én leefomgeving. Dat biedt kansen! Bijvoorbeeld in de vorm van natuur-inclusief bouwen, zoals muurvegetatie, groene daken of vleermuisvoorzieningen. We geven advies over hoe je jouw project het beste vorm kan geven. Welke ecologische kansen zijn er en hoe kunnen we effectief omgaan met beperkingen? We denken mee en adviseren vanaf de tekentafel tot aan de praktische uitvoering. Samen zorgen we voor balans tussen mens en dier.

Van quickscan tot ecologische begeleiding

Tijdens een quickscan stellen wij vast of je rekening moet houden met beschermde dier- of plantsoorten. Onze quickscans worden snel geleverd. Daardoor heb jij de ecologische mogelijkheden en beperkingen vooraf snel en goed in beeld. Komt er uit een quickscan dat er beschermde soorten leven? Dan geven wij advies over welke vervolgstappen je moet nemen. Wij zorgen er altijd voor dat de maatregelen uitvoerbaar zijn voor jouw project. Naast advies kunnen wij ook het ecologisch werkprocotol of de begeleiding tijdens de werkzaamheden van jouw project verzorgen.

Multidisciplinaire projectaanpak

Binnen DAGnl werken we samen met verschillende expertises. We zijn gewend om verder te kijken dan ons eigen vakgebied. Daardoor signaleren we ook vroegtijdig risico’s en mogelijkheden buiten ons ecologisch vakgebied. Bovendien kunnen we door de samenwerking binnen DAGnl onderzoeken combineren. Bijvoorbeeld de combinatie van ecologisch onderzoek en bodemonderzoek. Dat scheelt jou tijd en kosten!