Koffie?

Ruimtelijke ordening en planvorming

Wil jij van een kantoorpand een woning maken? Of een aantal woningen op een leeg stuk grond bouwen? Dan krijg je sinds 1 januari 2024 te maken met de Omgevingswet en het gemeentelijk omgevingsplan. Om te onderzoeken of jouw plan mogelijk is, kijkt het team ruimtelijke ordening naar het actuele beleid van de provincie en de gemeente en de kaders en voorwaarden die het omgevingsplan stelt aan jouw plan. Samen zoeken we naar de mogelijkheden binnen het beleid om het omgevingsplan aan te passen aan jouw project. We beginnen meestal met het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te vragen of zij hieraan mee willen werken. Is de gemeente akkoord? Dan stellen wij een ruimtelijke motivering ten behoeve van de wijziging van het omgevingsplan op. Daar horen ook verschillende onderzoeken en overleggen bij zoals met de gemeente, het waterschap en de provincie en participatie met belanghebbenden. Wij kunnen je ondersteunen bij dit volledige proces. Inclusief de coördinatie van de onderzoeken. Zo kan jij je richten op jouw (bouw-)plan.

Van wijziging omgevingsplan tot volledige gebiedsontwikkeling

Naast een wijziging van het omgevingsplan kunnen we je ondersteunen bij een complete gebiedsontwikkeling. Denk maar aan het ombouwen van een bedrijventerrein naar een woon- en werkgebied. Voor een gebiedsontwikkeling werk je samen met verschillende partijen. Communicatie, participatie en belangen spelen daarbij een grote rol; onder de Omgevingswet wordt het belang van vroegtijdige participatie en belangenafweging nog groter dan voorheen. Dit hele proces kunnen wij voor jou in goede banen leiden met project-, proces- en omgevingsmanagement.  

Van stedenbouwkundig plan tot participatie

Bij een gebiedsontwikkeling starten we met een visie. Vanuit daar maken we samen een stedenbouwkundig- of een landschapsplan. Is de gemeente akkoord met jouw initiatief? Dan stellen we een ruimtelijke motivering op inclusief de onderzoeken die nodig zijn voor een wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan. Is het wijzigingsbesluit onherroepelijk? Dan begeleiden we je bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij de uitvoering van het plan kunnen wij advies geven over het bouw- en woonrijp maken. Daarnaast kunnen wij de participatie richting de omgeving voor je oppakken.

Multidisciplinaire aanpak voor de ruimtelijke ordening

Binnen DAGnl zetten wij de nodige onderzoeken uit om jouw plan te realiseren. Denk maar aan milieukundig bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en ecologisch onderzoek. Samen of in overleg onderhouden wij de contacten met de gemeente. Moet er een noodzakelijke aanpassing doorgevoerd worden? Of moet het plan gewijzigd worden? Dan leggen we je direct de mogelijke oplossing voor. Daardoor heb je altijd een duidelijk en volledig beeld hoe jij jouw idee uit kan voeren. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Zo weet je wat je aan ons hebt en kom je niet voor verrassingen te staan.