Koffie?

Ruimtelijke ordening en planvorming

Wil jij van een kantoorpand een woning maken? Of een aantal woningen op een leeg stuk grond bouwen? Dan krijg je te maken met het bestemmingsplan en vanaf 2022 met het omgevingsplan. Om te onderzoeken of jouw plan mogelijk is, kijken we naar het bestaande provinciaal beleid en gemeentebeleid. Samen zoeken we naar de mogelijkheden binnen het beleid om het bestemmingsplan aan te passen aan jouw project. We beginnen meestal met het indienen van een principeverzoek bij de gemeente om te vragen of zij hieraan mee willen werken. Is de gemeente akkoord? Dan stellen wij een bestemmingsplan op. Daar horen ook verschillende onderzoeken en overleggen bij zoals met de gemeente, het waterschap en de provincie. Wij kunnen je ondersteunen bij dit volledige proces. Inclusief de coördinatie van de onderzoeken. Zo kan jij je richten op jouw (bouw-)plan.

Van bestemmingsplanwijziging tot volledige gebiedsontwikkeling

Naast een wijziging in het bestemmingsplan kunnen we je ondersteunen bij een complete gebiedsontwikkeling. Denk maar aan het ombouwen van een bedrijventerrein naar een woon- en werkgebied. Voor een gebiedsontwikkeling werk je samen met verschillende partijen. Communicatie, participatie en belangen spelen daarbij een grote rol. Dit hele proces kunnen wij voor jou in goede banen leiden met project-, proces- en omgevingsmanagement.  

Van stedenbouwkundig plan tot participatie

Bij een gebiedsontwikkeling starten we met een visie. Vanuit daar maken we samen een stedenbouwkundig- of een landschapsplan. Is de overheid akkoord met jouw initiatief? Dan stellen we een bestemmingsplan op inclusief de onderzoeken die nodig zijn. Is het bestemmingsplan onherroepelijk? Dan begeleiden we je bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij de uitvoering van het plan kunnen wij advies geven over het bouw- en woonrijp maken. Daarnaast kunnen wij de participatie richting de omgeving voor je oppakken.

Multidisciplinaire aanpak

Binnen DAGnl zetten wij de nodige onderzoeken uit om jouw plan te realiseren. Denk maar aan milieukundig bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, flora- en faunaonderzoek. Samen of in overleg onderhouden wij de contacten met de gemeente. Moet er een noodzakelijke aanpassing doorgevoerd worden? Of moet het plan gewijzigd worden? Dan leggen we je direct de mogelijke oplossing voor. Daardoor heb je altijd een duidelijk en volledig beeld hoe jij jouw idee uit kan voeren. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Zo weet je wat aan ons hebt. En kom je niet voor verassingen te staan.