Koffie?

De DAGnl fauna-ark

Start je met een (woningbouw-) project? Dan kan het zijn dat je acties moet uitvoeren die ervoor zorgen dat verschillende diersoorten een veilige plek hebben om te leven voor nu, en in de toekomst. Door de maatregelen vroeg óf uit voorzorg toe te passen, zorg je ervoor dat jouw project vlot doorloopt. Sinds 2022 hebben wij de DAGnl fauna-ark. Deze kan je gebruiken als tijdelijk onderkomen voor gebouw bewonende diersoorten. En kan worden toegepast om de negatieve effecten van een project voor gebouw bewonende diersoorten te voorkomen of verminderen. Maar ook als permanent onderkomen voor gebouw bewonende diersoorten. Is er geen bestaande bebouwing of nieuwe bebouwing beschikbaar voor verzachtende en compenserende maatregelen? Dan biedt de fauna-ark een uitkomst.

Onderkomen voor verschillende diersoorten

Diersoorten worden nu vaak tijdelijk verhuisd naar een nest- of verblijfkast. Die oplossing werkt misschien niet altijd zoals gewenst óf is niet altijd overduidelijk bewezen. Met de DAGnl fauna-ark denken wij een alternatief te hebben; een modulair gebouw voor vier verschillende diersoorten:

 • Vleermuis
  Vleermuizen zitten vaak in spouwmuren, spleten en nissen van muren. Maar ook achter gevelbetimmering, daklijsten en vensterluiken en onder dakpannen. In onze fauna-ark hebben we voor de vleermuis deze verblijfplaatsen nagebootst. Op alle windrichtingen zijn er ingangen voor de vleermuis. Daardoor zijn er verschillende microklimaten in de fauna-ark.
 • Gierzwaluw
  Om zo dicht mogelijk bij het originele verblijf van de gierzwaluw te blijven zit er op de fauna-ark een pannendak. De fauna-ark kunnen we zo plaatsen dat de nestplaatsen op een hoek in een schaduwrijke noord- en oostgevels staan.
 • Huismus
  Ook huismussen vind je vaak in bebouwde omgeving. Ze zitten vaak onder dakpannen, in neststenen, kieren of muurgaten. Ook die zijn in de fauna-ark geïntegreerd, zodat de fauna-ark een tijdelijk of vaste verblijfplaats voor de huismus biedt.
 • Zwarte Roodstaart
  Net als de huismus is de zwarte roodstaart afhankelijk van spleten en gaten in gebouwen. Deze zijn geïntegreerd in de fauna-ark.

Creëren van ideale verblijfplaats

Voor de ontwikkeling van de fauna-ark hebben wij gebruik gemaakt van de voorschriften en kennis van BIJ12, organisaties als de vogelbescherming en zoogdiervereniging en wetenschappelijk onderzoek. Daarom:

 • Is er in de fauna-ark voor vleermuizen voldoende ruimte om te bewegen naar verschillende microklimaten.
  De stenen spouwmuren in de ark hebben een uitgang naar buiten en een doorgang naar de interne ruimte. De diepte van de spouw is volgens de voorschriften van de kennisdocumenten van BIJ12 (BIJ12, 2017c, e).
 • Zijn er aan beide zijdes zij-aan-zij huismusverblijven.
  Deze zijn verbonden met een interne ruimte die geschikt is volgens de eisen van BIJ12. De nestgangen zijn niet zichtbaar voor een huismus die in de nestopening zit (BIJ12, 2022).
 • Zitten er gevelplanken in de fauna-ark waar vleermuizen kunnen hangen met beschutting tegen de elementen.
  Dit soort smalle ruimtes tegen gebouwen aan (zoals gevelbetimmeringen) zijn een bekend type verblijfplaats voor verschillende soorten vleermuizen (BIJ12, 2017c-e; Korsten & Limpens, 2011).
 • Wordt de fauna-ark op een hoge positie geplaatst, waardoor de gierzwaluw genoeg verval heeft om uit te vliegen.
  Bovendien heeft elke expositie een opening. Alle specificaties van het gierzwaluwverblijf komen overeen met BIJ12 (BIJ12, 2017b).

Continue doorontwikkeling fauna-ark

Elke fauna-ark wordt gemonitord. Daarbij monitoren we het microklimaat en omgevingsfactoren. Die factoren hebben invloed op de geschiktheid van de verblijven voor de diersoorten. Ook de bezetting van de fauna-ark wordt gemonitord: gebruiken de doelsoorten de fauna-ark als verblijfplaats? Deze factoren hebben invloed op het ontwerp van de fauna-ark en waar de ark wordt geplaatst. De resultaten van het monitoren gebruiken we als onderbouwing voor de geschiktheid van de fauna-ark als verzachtende maatregel en/of voor de verbetering van het ontwerp. De fauna-ark is door een ontheffing Wet Natuurbescherming (WNB) door verschillende bevoegde gezagen wordt erkend.