Koffie?

Civiele Techniek

Stap je de deur uit dan zie je overal de openbare ruimte. Civiele techniek gebruiken we om deze ruimte mee in te richten. Van de aanleg van wegen, viaducten, stuwen, sluizen tot zelfs woonwijken. Civiele techniek wordt ondergronds ook toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van riolering of nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit. DAGnl kan jou ondersteunen bij deze civiel technische projecten. We koppelen jouw civiele uitdaging aan een innovatieve oplossing. Daarbij kijken we verder dan ons eigen vakgebied. Van de voorbereiding tot en met de uitvoering van jouw project.

Van idee tot begeleiding tijdens de uitvoering

Ontvangen wij van jou een uitvraag voor een concreet project? Dan kijken wij welke informatie er aanwezig is en welke informatie er ontbreekt. We maken ook een inventarisatie of er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. Zoals een bodemonderzoek of quickscan flora en fauna. Heb je alleen een globaal idee voor een project? Dan geven wij je onafhankelijk advies over welke stappen er nodig zijn om jouw eindresultaat te behalen.

Multidisciplinaire projectaanpak in de civiele techniek

Tegenwoordig is het een uitdaging om een locatie te ontwikkelen zonder dat je ondergronds of bovengronds iets tegenkomt. Van kabels en leidingen, archeologie tot niet gesprongen explosieven. Daarnaast krijg je te maken met verschillende omgevingsfactoren en wet- en regelgeving. Denk maar aan stikstof, PFAS óf flora en fauna. Deze thema’s worden steeds belangrijker en complexer. Dat vraagt om maatwerk. DAGnl ontzorgt je daarbij. We nemen alle omgevingsfactoren en expertises mee in ons advies. Door onze proactieve aanpak benutten we vroegtijdig kansen en mogelijkheden binnen jouw project. En zorgen we ervoor dat we alle risico’s al in een vroeg stadium beheersen.

De kracht van DAGnl

We hebben een platte organisatie waardoor we snel kunnen schakelen. Wij voeren alle onderzoeken uit in eigen beheer. Daaronder vallen ook onderzoeken van andere expertises. Dat maakt ons onafhankelijk. Onze multidisciplinaire organisatie zorgt ervoor dat we werkzaamheden kunnen combineren. We weten exact wat er binnen jouw project speelt. Ons advies is altijd open en eerlijk. We vertellen wanneer iets wel, maar ook wanneer iets niet kan. Daardoor weet jij waar je aan toe bent en wat je aan ons hebt.