Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en proces- technische vraagstukken.

Ik wil advies

CO2-prestatieladder

Als sterk groeiend bedrijf zijn wij ons er van bewust dat we onze uitstoot van CO2 moeten beperken. DAGnl heeft er daarom voor gekozen de CO2-prestatieladder te implementeren zodat we onze uitstoot, én onze inspanningen om die uitstoot te verminderen, inzichtelijk hebben. Voor onszelf en voor u. Op deze manier dragen wij bij aan een prettige leefomgeving, voor nu en voor de toekomst

Elk jaar zullen wij onze prestaties omtrent CO2 intern en extern communiceren, zodat alle belanghebbenden zich bewust zijn van onze CO2-uitstoot, en de ambitie om deze te verminderen.


DOELSTELLING DAGNL
DAGnl wil de komende 3 jaren tot 2022 een reductie realiseren van 10% op de CO2- uitstoot zoals deze is vastgelegd in het referentiejaar 2017.

Dit willen wij realiseren door de brandstofverbruik van het wagenpark onder handen te nemen, het gas- en elektraverbruik van de kantoren inzichtelijk te maken en zakelijke kilometers van privé-voertuigen inzichtelijk maken.

REDUCTIEMAATREGELEN
Uit de geïnventariseerde maatregelen hebben wij een aantal gekozen waarmee wij actief aan de slag gaan in 2018 en verder:

  1. Verbeteren energielabel kantoren
  2. Eigen opwekking hernieuwbare elektriciteit
  3. Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren
  4. C02-bewustzijn bij medewerkers
  5. Controle juiste bandenspanning
  6. Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe persoonsauto’s
  7. Stimuleren elektrisch rijden
     

DEELNAME SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN
DAGnl neemt als samenwerkingsorganisatie deel aan twee sector- en keteninitatieven. Om onze inspanningen met betrekking tot uitstootreductie zo effectief mogelijk te maken hebben wij besloten om deel te nemen aan het sectorinitiatief “Nederland CO2 Neutraal”. Binnen dit initiatief neemt DAGnl deel aan de werkgroep mobiliteit 4. Daarnaast gaat DAGnl actief aan de slag met Het Nieuwe Rijden.

Bekijk voor meer informatie:

DAGnl heeft zich aangemeld bij het SKAO.