Koffie?

CO2-PRESTATIELADDER

Als sterk groeiend bedrijf zijn wij ons er van bewust dat we onze uitstoot van CO2 moeten beperken. DAGnl heeft er daarom voor gekozen de CO2-prestatieladder te implementeren zodat we onze uitstoot, én onze inspanningen om die uitstoot te verminderen, inzichtelijk hebben. Voor onszelf en voor jou. Op deze manier zorgen wij voor een betere leefomgeving, dag in dag uit.

Elk jaar zullen wij onze prestaties omtrent CO2 communiceren, zodat alle belanghebbenden kennis kunnen nemen van onze CO2-uitstoot en de ambitie om deze te verminderen.

DOELSTELLING DAGNL

DAGnl wil tot 2027 een reductie realiseren van 24% op de CO2- uitstoot zoals deze is vastgelegd in het referentiejaar 2017. Dit willen wij onder meer realiseren door de brandstofverbruik van het wagenpark onder handen te nemen en het energieverbruik van fossiele brandstoffen van onze kantoren terug te dringen; bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen.

REDUCTIEMAATREGELEN

Uit de geïnventariseerde maatregelen hebben wij een aantal gekozen waarmee wij actief aan de slag gaan:

  1. Opwekken eigen hernieuwbare elektra middels zonnepanelen op onze kantoorpanden
  2. CO2-bewustzijn bij medewerkers vergroten
  3. Beleid t.a.v. aanschaf/lease zuinige auto’s
  4. Uitbreiden elektrisch rijden wagenpark

DEELNAME SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN

DAGnl neemt als samenwerkingsorganisatie deel aan het sectorinitiatief ‘Duurzame Leverancier’.

Bekijk voor meer informatie: