Koffie?

CO2-PRESTATIELADDER

Als sterk groeiend bedrijf zijn wij ons er van bewust dat we onze uitstoot van CO2 moeten beperken. DAGnl heeft er daarom voor gekozen de CO2-prestatieladder te implementeren zodat we onze uitstoot, én onze inspanningen om die uitstoot te verminderen, inzichtelijk hebben. Voor onszelf en voor u. Op deze manier dragen wij bij aan een prettige leefomgeving, voor nu en voor de toekomst

Elk jaar zullen wij onze prestaties omtrent CO2 intern en extern communiceren, zodat alle belanghebbenden zich bewust zijn van onze CO2-uitstoot, en de ambitie om deze te verminderen.

DOELSTELLING DAGNL

DAGnl wil tot 2022 een reductie realiseren van 12% op de CO2- uitstoot zoals deze is vastgelegd in het referentiejaar 2017. Dit willen wij realiseren door de brandstofverbruik van het wagenpark onder handen te nemen en het fossiele energieverbruik van onze kantoren terug te dringen; bijvoorbeeld dor het plaatsen van zonnepanelen.

REDUCTIEMAATREGELEN

Uit de geïnventariseerde maatregelen hebben wij een aantal gekozen waarmee wij actief aan de slag gaan:

  1. Opwekken eigen hernieuwbare elektra;
  2. CO2-bewustzijn bij medewerkers vergroten;
  3. Beleid t.a.v. aanschaf/lease zuinige auto’s
  4. Introduceren elektrisch rijden

DEELNAME SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN

DAGnl neemt als samenwerkingsorganisatie deel het sectorinitiatief “Nederland CO2 Neutraal”. Binnen dit initiatief neemt DAGnl deel aan de werkgroep mobiliteit 4.

Bekijk voor meer informatie:

DAGnl heeft zich aangemeld bij het SKAO.