Koffie?

Bodemonderzoek en -sanering

Vraag je een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan aan? Dan moet je aantonen dat de grond voldoet aan de eisen die worden gesteld. Dit kan door een bodemonderzoek uit te laten voeren. Ga je riolering aanleggen of een huis bouwen? Dan moet je aantonen dat er veilig in de bodem gewerkt kan worden. Met een bodemonderzoek laten wij zien of er wel of geen bodemvreemde stoffen in de bodem van jouw plangebied zitten. Ook kunnen wij je het hele traject uit handen nemen: van een historisch onderzoek tot en met de begeleiding bij de sanering, inclusief het overleg met bevoegd gezag.

Van offerte tot nader onderzoek

Wij stellen altijd eerst een volledig gespecificeerde offerte op voor het bodemonderzoek. Zo weet jij welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en welke kosten je kan verwachten. Tijdens een verkennend onderzoek plaatsen wij boringen en peilbuizen en halen wij verschillende bodemmonsters uit de bodem. De monsters worden geanalyseerd in het laboratorium. Blijkt uit de analyse dat er een verontreiniging in de bodem zit? Dan geven wij een kostenefficiënt advies over het vervolgtraject. Het advies stemmen wij af op de geadviseerde werkzaamheden en het doel van jouw project. De uitkomsten van het verkennend en/of nader onderzoek overleggen wij samen met jou en het bevoegd gezag. Daarna beslissen wij wat de beste oplossing is voor jouw project.

Verder kijken dan het bodemonderzoek

Tijdens het bodemonderzoek zorgen wij voor korte lijnen tussen de veldwerkers en adviseurs. Daardoor kunnen wij snel schakelen. Dat vinden wij belangrijk. Wij bieden een totaalpakket aan: van verkennend bodemonderzoek tot en met de sanering. Máár een sanering is niet altijd noodzakelijk. Daarom kijken wij altijd naar wat jouw doel is. Hoe kunnen wij het bodemonderzoek en een eventuele sanering voor jouw project zo kostenefficiënt mogelijk aanpakken? Wij kijken altijd verder dan ons eigen vakgebied. Wij onderzoeken bijvoorbeeld ook welke reststromen zoals puinfundaties hergebruikt kunnen worden. Ons doel? Met zo min mogelijk onderzoek en kosten jouw einddoel behalen.

Combineer verschillende onderzoeken

Wij kunnen je volledig ondersteunen. Een combinatie van onderzoeken is ook mogelijk. Hierbij kan je denken aan een combinatie van een asfalt -, fundatie-, infiltratie-, of bodemonderzoek.  Als wij toch in het veld aan het werk zijn, dan pakken wij de overige onderzoeken meteen voor je mee. Daardoor weet je in één rapport direct waar je aan toe bent. Een bodem-, infiltratie- of fundatieonderzoek is vaak onderdeel van een groter geheel. Daarom kijken wij verder dan ons eigen bodemonderzoek. Wij kunnen ons onderzoek combineren met andere expertises. Hierbij kan je denken aan een combinatie met een ecologisch, niet gesprongen explosieven of archeologisch onderzoek. Daarnaast zijn wij in het bezit van de Normec BRL2000 & BRL6000 certificaten.