Koffie?

Sportaccommodaties

Wil jij jouw sportaccommodaties inrichten, herinrichten of verplaatsen? Zoek je een allround partner die je bij dit proces van A tot Z kan begeleiden? Wij houden ons dagelijks bezig met het inrichten, herinrichten en verplaatsen van sportaccommodaties. Wij hebben kennis van de eisen van bonden, geldende normen en kennen de markt. Van voetbalvelden tot atletiekbanen. Van hockeyvelden tot korfbalvelden. We kunnen je ondersteunen van het eerste idee tot de begeleiding tijdens de uitvoering.

Multidisciplinaire samenwerking

We hebben veel expertises en kennis zelf in huis. Daardoor schakelen wij snel en hebben we de mogelijkheden en uitdagingen van jouw project vroeg in beeld. We houden daarbij altijd rekening met de belangen van verschillende stakeholders. Denk maar aan de overheid, gemeentes, omwonende of bijvoorbeeld sportbonden. We streven altijd naar de beste kwaliteit. Voor jou als opdrachtgever maar ook voor de stakeholders die bij jouw project betrokken zijn.

Onderhoud sportaccommodaties

DAGnl ondersteunt beheerders, verenigingen en gemeenten bij het onderhoud en beheer van de sportaccommodatie. Wij verzorgen bijvoorbeeld een onderhoudsbestek voor het beheer en onderhoud van de sportvelden. In het bestek (beeldbestek of reguliere bestek posten) worden alle werkzaamheden waar de aannemer zich op- en rondom de velden aan dient te houden, beschreven. Bij het onderhoudsbestek worden tekeningen, V&G-plannen en/of aanvullende documenten gevoegd. 

Advies bij wateroverlast, schade en/of slijtage

Daarnaast geven wij advies op maat bij problemen op de sportaccommodatie / -velden. Je kan hierbij denken aan wateroverlast, schade en / of slijtage van de (kunst)grasmat. Aan de hand van een analyse kan het probleem worden verholpen of kan er worden gestuurd op het onderhoud.

Sportaccommodaties: van inspectie tot inventarisatie

Het kan zijn dat een veld geïnventariseerd en geïnspecteerd moet worden? Wij hebben onze eigen inspectieapparatuur en voeren inspecties uit om inzicht in de kwaliteit van het veld te krijgen.