Koffie?

Explosievenonderzoek en -advies

Volgens de Nederlandse wet ben je als initiatiefnemer van werkzaamheden verplicht om werkgerelateerde risico’s in kaart te laten brengen. Daar horen volgens de Arbowetgeving ontplofbare oorlogsresten, dus in de bodem achtergebleven explosieven, ook bij. Om een veilige (werk-)omgeving te bieden is een gedegen explosievenonderzoek standaard onderdeel van de werkvoorbereiding. Wij kunnen voor jou alle mogelijke bureaustudies en analyses uitvoeren. Afhankelijk van jouw situatie kan dit een oriënterend onderzoek zijn of een historisch onderzoek 1940-1945. Ook kan je bij ons terecht voor een onderzoek naar risico-verlagende, naoorlogse ontwikkelingen of een projectspecifieke risicoanalyse.

Multidisciplinaire aanpak

Onze onderzoekers en adviseurs zijn vaak academisch geschoold. Zij hebben jarenlange ervaring in het uitvoeren van gedegen risicoanalyses en historische studies. Door ons grote netwerk kunnen wij ook civiel- technici, veiligheidskundigen en GIS-specialisten inzetten. Wij kijken daardoor verder dan ons eigen vakgebied. Daar profiteer jij van.

Combinatie (militair) archeologisch onderzoek en explosievenonderzoek

Voeren specialisten onderzoek uit naar ontplofbare oorlogsresten die mogelijk zijn achtergebleven? Vaak wordt er dan afzonderlijk een archeologisch onderzoek uitgevoerd, want beide onderzoeken hebben een ander uitgangspunt. Explosieven worden opgespoord om aan de Arbowetgeving en Openbare orde en Veiligheid te voldoen. Op deze manier is de veiligheid te waarborgen. Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd om aan de Erfgoedwet te voldoen. De Erfgoedwet zorgt ervoor dat we waardevol erfgoed behouden. Wij combineren het explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek. Dubbel werk, extra uren en onnodige onderzoekskosten zijn bij ons dus verleden tijd.

De expertise explosievenonderzoek en advies wordt uitgevoerd door Xplosure (onderdeel van DAGnl). Xplosure is CS-VROO gecertificeerd.