Koffie?

Detachering

Binnen de openbare ruimte werken wij niet alleen samen op basis van projecten, maar ook op het gebied van detachering. Heb je behoefte aan meer capaciteit of tijdelijke ondersteuning binnen jouw organisatie? Dan kunnen wij je ondersteunen met professionals vanuit DAGkracht (onderdeel van DAGnl).

Over DAGkracht

DAGkracht pakt binnen DAGnl alle detacheringsvraagstukken op. Hierbij kun je denken aan langdurige of tijdelijke ondersteuning van eigen DAGnl collega’s of zelfstandigen. Bijvoorbeeld junioren, medioren of senioren binnen de infra, bodem en milieu, ruimte, ecologie en landschap en projectmanagement. Zo werken wij op detacheringsbasis veel samen met meerdere gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en aannemers. Ook zijn wij met meerdere overheden een langdurige samenwerking aangegaan op basis van een raamovereenkomst voor het inhuren van personeel. Voor iedere detacheringsvraag binnen de openbare ruimte heeft DAGkracht een oplossing beschikbaar. We geloven dat de juiste professional op de juiste plek een meerwaarde biedt voor onze opdrachtgever. Professionals dragen binnen jouw organisatie hun kennis en kunde over op jouw medewerkers. Op deze manier dragen we samen bij aan een betere leefomgeving.

Meer dan matchen op basis van vaardigheden

DAGkracht matcht niet alleen op basis van de juiste vaardigheden, maar ook op de passie, waarden en ambities van elke professional. Wij gaan voor langdurige relaties, niet voor het puur invullen van vacatures. Onze dienstverlening verbeteren wij continu door bezig te zijn met verschillende actuele wervingsmethodes vanuit onze eigen personeelsbestand en talentpool. Wij houden ons elke dag bezig met het ontwikkelen van nieuwe campagnes en wervingsmethodes om nieuwe professionals aan onze pool toe te voegen.

Verbinden vraag en aanbod

Wij geloven erin dat professionals en organisaties elkaar kunnen versterken. Daarbij vinden wij het belangrijk om de wensen vanuit onze professionals samen te brengen met de wensen vanuit onze opdrachtgevers. Zo zorgen wij voor de juiste match. Na tien jaar ervaring in de detacheringsbranche hebben we een uitgebreide en actuele talentpool met zelfstandigen die kennis en kunde hebben van verschillende expertises. Inmiddels hebben wij binnen DAGnl een eigen personeelsbestand met meer dan 150 collega’s, één DAGnl. Wij hebben samen als één advies- en ingenieursbureau, veel kennis en kunde om vraagstukken op te lossen of in te vullen.

.