Koffie?

CO2-prestatieladder cijfers en voortgang 2023

Twee keer per jaar maken we een overzicht van onze CO2-uitstoot. De cijfers van 2023 zijn verwerkt. Een aantal opvallende zaken hebben we er voor je uitgelicht:

Totale CO2-uitstoot 2023

Onze CO2-uitstoot in 2023 was 422,8 ton. Ten opzichte van 2022 is dit een stijging van 10%. Een belangrijke redenen daarvoor is de voortdurende groei van onze organisatie en het groeiende aantal kilometers dat we daardoor met elkaar rijden. De uitstoot van de panden laat een daling zien.

CO2-uitstoot kantoren

Al onze eigen panden zijn voorzien van zonnepanelen. In 2023 wekten we ruim de helft van wat we op deze locaties verbruiken zelf op. We verwarmen de panden in steeds mindere mate met gas. Het gasverbruik is in 2023 met 27% gedaald ten opzicht van 2022.

CO2-uitstoot gereden kilometers

Het aantal elektrisch auto’s binnen DAGnl is in 2023 weer toegenomen. Ondertussen rijden 14 collega’s in een volledige elektrische auto. Dat is 15% van ons totale wagenpark. Toch is de totale uitstoot van onze voertuigen gestegen. De stijging houdt gelijke tred met de groei van de organisatie.

Voortgang CO2-reductie

We liggen redelijk op schema met de reductie van onze CO2-uitstoot. De doelstelling van DAGnl bedraagt een reductie in 2027 van 24% op de CO2-uitstoot zoals deze is vastgelegd in het referentiejaar 2017. De doelstelling wordt gerelateerd aan het aantal FTE dat werkzaam is binnen DAGnl. Het aantal FTE is het afgelopen jaar weer gestegen. Toch is onze uitstoot per FTE gedaald. We zitten nog niet op het gewenst niveau, maar de stijging in 2022 is omgebogen in een daling in 2023.

Bekijk hier de volledige rapportage.