Koffie?

De combinatie met de praktijk maakt mijn stage tastbaar en interessant

Silke loopt stage bij het team ecologie en landschap. Ze volgt de opleiding Ruimtelijke ontwikkeling, met de focus op Klimaat en Management, aan het Saxion in Deventer. Voor haar derde leerjaar loopt ze  20 weken stage. Via een docent kwam Silke in aanraking met GRAS Advies (onderdeel van DAGnl). De doorslag om voor GRAS Advies te kiezen als stageplek? Dat was het team! Silke:

‘Het team is open en iedereen is behulpzaam. Als ik vragen heb staat het hele team voor mij klaar. In de praktijk word ik eigenlijk door het heel team ecologie bij mijn stage begeleid. Alle collega’s kunnen gepassioneerd en enthousiast over hun vakgebied vertellen. Dat is heel erg fijn. Daarnaast word ik als gelijke behandeld, niet als dé stagiair dat vind ik ook heel fijn.’

MULTIDISCIPLINAIR

Silke wil van alle expertises binnen DAGnl leren. Silke: ‘Op kantoor kom ik ook in aanraking met verschillende DAGnl expertises. Laatst ben ik met collega’s van bodemonderzoek mee het veld in gegaan. Daardoor heb ik in de praktijk gezien hoe een infiltratieonderzoek uitgevoerd wordt, op zich wel handig als je een studie volgt met de focus op klimaat. Ik wil graag meer leren over ecologie en biologie. In mijn studie is dat maar een klein onderdeel. Daarom zoek ik die kennis op tijdens mijn stage. Vandaar ook mijn keuze voor de stage bij GRAS Advies (onderdeel van DAGnl).’

VAN STUDIE TOT WERK

Omschakelen van studeren naar stagelopen kan pittig zijn. Silke: ‘De eerste weken stage lopen was  wennen, ik ben niet gewend om 34 uur per week voor de computer te zitten. Vrijdagmiddag ben ik vrij, dat is wel heel lekker voor de werk-privé balans. Voor deze stage heb ik van Michael de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de beste samenwerkingsvorm is tussen ecologie, stedenbouw en groen voor een integrale projectaanpak. In het veld heb ik de afgelopen weken met Damanja een aantal flora en fauna QuickScans uitgevoerd. Hiervoor heb ik de rapportages mogen schrijven. Naast mijn stageopdracht werk ik dus ook aan projecten. Ik denk bijvoorbeeld mee over de invulling van ecologie binnen een project voor het COA: hoe maken we die locaties natuur inclusiever?’

COMBINATIE VAN PRAKTIJK EN THEORIE

Inmiddels heeft Silke veel ervaring opgedaan tijdens haar stage. Silke: ‘Inhoudelijk leer ik veel van de rapportages die ik schrijf: wat komt er allemaal bij een onderzoek kijken? Maar ook van het veldwerk leer ik veel. Ik ben mee geweest met het vangen van rugstreeppadden. Ook heb ik een marteronderzoek en vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Ik leer veel van collega’s die veel kennis hebben over de wet- en regelgeving rondom ecologie. De combinatie met de praktijk maakt mijn stage tastbaar en interessant. Laatst mocht ik voor een project meedoen aan een brainstorm voor de uitbreiding van een locatie. Hoe kunnen we binnen dit project het beste met ecologie omgaan? Bij de brainstorm mocht ik als ecoloog aanschuiven, dat was best een eer: ik kreeg de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat ik het kon. Dat vond ik fijn.’