Koffie?

Sporen Fliegerhorst Deelen – Het Nationaal Park De Veluwe

ARCHEOLOGIE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 

DAGnl heeft in opdracht van Het Nationale Park De Hoge Veluwe een grote opdracht uitgevoerd naar archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog. Dit natuurpark heeft namelijk 880 hectare aan voormalig Duits vliegveld Fliegerhorst Deelen in hun bezit. Dat is goed voor bijna 40% van het gehele voormalige vliegveld.

Inventarisatie resten vliegveld Fliegerhorst Deelen

Het doel van deze opdracht was het creëren van een totaaloverzicht van resten die nog aanwezig zijn binnen de grenzen van het Park. De eerste fase van de opdracht bestond uit een historisch onderzoek inclusief een uitgebreide analyse van tientallen historische luchtfoto’s en kaarten.

Eigen ontworpen GIS-database

Na het historisch onderzoek heeft onze historicus Tijs Kleuters de kaarten gegeorefereerd. Daarbij werden in ons GIS-systeem historische foto’s op huidige topografiekaarten geplaatst. Daardoor konden we op één meter nauwkeurig sporen uit het verleden koppelen aan de huidige situatie. Na het georefereren heeft GIS-specialist Esther Thunnissen een database ontworpen waarin alle locaties werden aangewezen.

Veldinspectie

Tijdens het veldonderzoek werden door Martijn Reinders de locaties met een collectorapp met de database opgezocht en archeologisch geregistreerd. Zo hebben wij een nulmeting opgesteld van de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van de sporen van de voormalige Fliegerhorst Deelen.

Advies voor beheermaatregelen

Na bovenstaande onderzoeken hebben we alle informatie gebundeld en de sporen gewaardeerd. Op basis van deze informatie hebben wij een advies opgesteld voor beheermaatregelen. Daardoor beschikt De Hoge Veluwe nu over een uitgebreide database inclusief gebruiksvriendelijke viewer met daarin al hun archeologische erfgoed van Fliegerhorst Deelen.

Samenwerking binnen DAGnl

Dit project was een multidisciplinair onderzoek waarbij experts van Greenhouse Advies, Xplosure en GRAS Advies hebben samengewerkt. Wilt u meer informatie ontvangen over dit project? Neem dan contact met ons op!

Onderdeel van ensemble Deelen-project
Dit onderzoek maakt deel uit van het ‘ensemble Deelen’-project. Een initiatief van Greenhouse Advies (onderdeel van DAGnl) om de resten die huidige gemeentegrenzen en eigendommen overschrijden (zowel ‘harde’ als ‘zachte’ resten) te inventariseren.
 

Bronvermelding foto’s: M. Reinders (Greenhouse Advies).