Koffie?

Vanaf het idee tot en met de uitvoering

Teun Grotenhuijs

De Gasfabriek is Deventer is een groot campusterrein. Op het terrein zitten meerdere ondernemershuizen. De gemeente gaat het volledige campusterrein op knappen. Teun Grotenhuijs, werkvoorbereider/ toezichthouder (Buro Hoogstraat, onderdeel van DAGnl): ‘We hebben eerst het ontwerp gemaakt voor deinrichting van de nieuwe parkeerplaats achter het ondernemershuis. Daarnaast hebben we ook het bestek mogen maken voor het verplaatsen van de entree van het terrein. De werkzaamheden aan de entree worden nu uitgevoerd. Tijdens de uitvoering houden we het toezicht. Ik vind het mooi om vanaf het idee tot en met de uitvoering bij een project betrokken te zijn. Daar leer ik van. Naast het toezichthouden maken we nu het bestek voorde verdere inrichting van de achterkant van het gasfabrieksterrein. Op de oude parkeerplaats komt een park. De komende maanden maken we daar ook het bestek voor.’

Secuur werken

Het project de Gasfabriek is geen standaard project. Grotenhuijs: ‘Er zitten (olie-) verontreinigingen in de grond. Die kwamen we tegen tijdens de boringen van het bodemonderzoek. Nu de civieltechnische werkzaamheden worden uitgevoerd komen we van alles tegen. Zoals rioolbuizen die niet op de oude rioolrevisie stonden. Maar ook veel kabels en leidingen tegen die niet op de tekeningen stonden. Ook vonden we in de bodem oude funderingen van vorige bebouwing. Daardoor moesten we laag voor laag en gescheiden ontgraven. Door al deze aspecten moeten we secuur werken.’

Van civiele techniek tot explosievenonderzoek

Voor dit project werken verschillende DAGnl expertises samen. Bijvoorbeeld civiele techniek, bodemonderzoek en ecologie. Grotenhuijs: ‘Dat vind ik mooi aan dit project. Verschillende DAGnl expertises werken aan hetzelfde project. Dat werkt prettig en de lijntjes zijn kort.‘

Groen

Tijdens de werkzaamheden aan het campusterrein wordt er ook rekening gehouden met het groen. Grotenhuijs: ‘Zusterbedrijf Incite Project s (onderdeel van DAGnl ) heeft een BEA, Boom Effect Analyse uitgevoerd. Op het bestaande parkeerterrein naast het ondernemershuis zouden eigenlijk alle bomen gekapt worden. In overleg met onze collega’s hebben we de bomen behouden en ingepast in het ontwerp. Ook is op voorhand de verharding rondom de bomen weggehaald, zodat direct de groeiplaats omstandigheden van de bomen zijn verbeterd.‘