Koffie?

Asbest

Ga jij een pand van vóór 1994 waar mogelijk asbest in is verwerkt, renoveren, onderhouden of slopen? Voordat je met jouw werkzaamheden begint kan je bij DAGnl terecht voor een asbestinventarisatie. We kunnen ook het hele traject van asbestinventarisatie tot en met de asbestsanering/sloop uit handen nemen.

Gecertificeerd onderzoeks- én adviesbureau

Asbest is tot de jaren ’94 op verschillende manieren in de bouw toegepast. De Gezondheidsraad heeft asbest als gevaarlijke stof aangewezen. Daarom mogen alleen certificeerde personen met asbest werken. DAGnl is een gecertificeerd onderzoeks- en adviesbureau. Wij staan voor kwaliteit en werken volgens de wet- en regelgeving.

Van inventarisatie tot advies

Naast een inventarisatiebureau zijn wij vooral een adviesbureau. Op basis van je wensen én de wet- en regelgeving kijken we wat er mogelijk is. Ons gezamenlijk doel: een veilige en gezonde leefomgeving.

Wet- en regelgeving & pragmatische aanpak

Wij werken met gezond boerenverstand. Uiteraard in combinatie met de wet- en regelgeving. Daarbij zorgen we voor een pragmatische oplossing voor jouw asbestprobleem. Want daar heb jij het meeste aan. Ons advies? Betrek ons in de ontwikkelingsfase van je project. Daardoor kunnen wij vroegtijdig inspringen en met je meedenken. Dat bespaart je tijd en geld.


SMI: Circulair en veilig stoffen en materialen inventariseren

SMI is een integrale inventarisatiemethode voor renovatie- en sloopprojecten. Met deze methode worden verschillende materialen en (gevaarlijke) stoffen, zoals chrome 6, PCB’s, inoniserende rookmelders en duivenpoep geïnventariseerd. De voordelen van een SMI inventarisatie?

  • Grip op circulariteit: laat je de inventarisatie volgens de SMI methode uitvoeren?  Dan krijg je grip op de circulariteitstroom binnen jouw project. Zo heb je volledig inzicht in de demontage wijze, kwaliteit en de circulaire mogelijkheden op basis van de R-ladder. 
  • Minimaliseren van risico’s: met SMI zorg je voor een veilige werkomgeving voor jouw medewerkers en de medewerkers van andere bedrijven die bij jouw project betrokken zijn. Alle gevaarlijke stoffen worden met SMI in kaart gebracht. 
  • Voldoet aan (toekomstige) wet- en regelgeving: in artikel 8.9 van het bouwbesluit staan eisen voor het scheiden van bouw- en sloopval tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden. Met SMI geef je invulling aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving en het voldoen aan Arboregelgeving.
  • Efficiënt en kostenbesparend slopen: bij SMI wordt niet alleen gekeken naar de hoeveelheid en aard van de materialen en afvalstromen. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit, demontabelheid en hergebruik mogelijkheden op basis van de R-ladder. 

Onze specialisatie

We zijn gespecialiseerd in afwijkende situaties. Je kan hierbij denken aan asbestinventarisaties in monumentale panden, industriële bouwwerken, ziekenhuizen of scholen. Deze afwijkende situaties vragen om een speciale aanpak. Wij hebben hier de afgelopen jaren veel ervaring in opgedaan. Daarnaast kan je bij ons natuurlijk ook terecht voor reguliere asbestinventarisaties zoals een woning, agrarisch bouwwerk of een schuur.