Koffie?

Radboudlaan: van grijs naar groen

Schoon, leefbaar, veilig en knapper Deventer

In 2020 heeft het Deventerse Godebaldpark, het voormalige Karel de Grote park, een opknapbeurt gekregen. Nadat het park is vernieuwd, zijn nu de omliggende straten aan de beurt. Hier wordt het oude rioolstelsel vervangen, krijgen de wegen nieuwe verharding en wordt er plaats gemaakt voor meer groen. Ook worden de straten klimaatadaptief gemaakt. Toezichthouder Peter Baalhuis, werkvoorbereider Erik Boer en Rob Schutte, projectleider van de gemeente Deventer, vertellen samen over het project.

Bijna alle expertises kwamen aan bod


Om het project te realiseren zijn verschillende expertises van DAGnl ingeschakeld. ‘Onze ecologen en bodem- en explosievenonderzoekers hebben voor dit project studies mogen uitvoeren. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een flora en fauna QuickScan en een fundatieonderzoek. Andere collega’s binnen DAGnl hebben het civieltechnisch- en groenontwerp verzorgd. Bijna alles wat we binnen DAGnl kunnen, is in dit project aan bod gekomen. Het totale project is opgedeeld in verschillende fases. Uiteindelijk dragen al deze fases bij aan een schoon, leefbaar, veilig en knapper Deventer’, vertelt Peter. Erik vult aan: ‘De Radboudlaan, een van de straten rond het park, wordt civieltechnisch en groen opnieuw ingericht. De rijbaan was hier te breed voor een 30 km-weg, mede omdat er op de straat werd geparkeerd. De rijbaan is nu versmald en er is haaksparkeren toegepast. De loze ruimtes langs de rijbaan zijn vervangen door groen. In coronatijd hebben we het ontwerp met de buurt gedeeld, waardoor de bewoners de mogelijkheid hadden om het te bekijken en feedback te geven. Daarna hebben we het bestek voor de civieltechnische werkzaamheden gemaakt. We hebben voor zowel de Radboudlaan als het park en de omliggende straten het ontwerp en bestek mogen maken en de aanbesteding mogen verzorgen.’

‘Voor de beplanting hebben we gekozen voor inheemse bomen, onderhoudsvriendelijke planten en mooie bloemen.’
Peter Baalhuis

Van grijs naar groen


In het ontwerp van de Radboudlaan is op verschillende vlakken rekening gehouden met klimaatverandering. Erik: ‘Net als in andere projecten hebben we ook hier het regenwater van het riool afgekoppeld. In eerste instantie hadden we het zo ontworpen dat we in twee straten drie verschillende oplossingen zouden gebruiken om het water te bergen. Omdat dit lastig te beheren is, hebben we uiteindelijk gekozen voor één soort waterberging. Die hebben we toegepast op de plekken waar dat kon. De rijbaan van de Radboudlaan ligt op één oor richting het park. Er zijn verlaagde banden aangebracht, waardoor het hemelwater oppervlakkig het park in stroomt om daarna te infiltreren. In eerste instantie was het ook de ambitie om de afwatering van de gebouwen af te koppelen. In de praktijk had dit veel voeten in de aarde. Daarom hebben we dat nu niet toegepast.’ Rob haakt in: ‘Doordat de rijbaan van de Radboudlaan is versmald, is er meer ruimte voor groen gekomen. Er zijn nieuwe plantenvakken aangelegd en extra bomen geplaatst. Er is ook veel aandacht uitgegaan naar de afwatering. Het eerste deel van de straat watert af in het park en niet op het IT-stelsel. De straat heeft daardoor geen kolken meer. In het park komt het regenwater uiteindelijk in de vijver terecht. In de achterliggende straten ligt grotendeels een infiltratieriool met een overstort naar een wadi buiten het plan. In delen van het hemelwaterriool zitten infiltratiebuizen. Hierdoor infiltreert het water bijna op de plaats waar het valt en wordt het grondwater zo ter plekke aangevuld.’ Peter: ‘Ik vind het mooi dat er in de Radboudlaan geen kolken voor het afvoeren van hemelwater zijn gerealiseerd. Al het water van de Radboudlaan wordt bovengronds in het park geïnfiltreerd. Mooi dat dat hier kan.’

In het project is bewust een keuze gemaakt voor inheemse bomen, onderhoudsvriendelijke planten en mooie bloemen. Peter: ‘De extra bomen moeten in de toekomst hittestress beperken en bieden dieren een plek om te schuilen. Doordat er bloembollenmixen in het park zijn gepland, bloeien er van februari tot juli bloemen. Daarnaast is er veel gras vervangen door bloemgras. Dat is weer bevorderlijk voor de biodiversiteit. Alles bij elkaar zorgen de bomen en de beplanting ervoor dat de buitenruimte onderhoudsvriendelijk en groen is en er ook mooi uitziet.’

‘Met bepaalde ingrepen en toezicht tijdens de uitvoering konden we de boom behouden én het nieuwe riool gewoon aanleggen.’
Peter Baalhuis

Investeren in kwaliteit


Rob: ’Ik ben er trots op dat we dit project uiteindelijk samen hebben gerealiseerd. Het ziet er mooi uit en de mensen zijn tevreden, dat vind ik belangrijk. Ik ben tevreden als de kwaliteit goed is en er voor een aantal jaren geen beheer en onderhoud uitgevoerd hoeft te worden buiten het reguliere onderhoud. Daarbij vind ik het belangrijk dat er niet op kwaliteit wordt bezuinigd. Uiteindelijk betaalt dat zich uit in het beheer en onderhoud voor de komende jaren.’

Uitdagingen

Elk project heeft zijn eigen uitdagingen. Zo ook de Radboudlaan. Rob: ‘We hebben het riool vervangen. Ook hebben we veel andere ondergrondse maatregelen uitgevoerd. Het was een hele uitdaging om op een plek boven de grond plantvakken te realiseren en onder de grond kabels en leidingen te leggen. Dit is opgelost door diverse kabels en leidingen te verleggen.’ Peter legt uit: ‘We hadden ook te maken met een grote plataan. In eerste instantie leek het erop dat deze plantaan niet behouden kon worden. Uit nader onderzoek bleek later dat dit wel mogelijk was. Met bepaalde ingrepen en met toezicht van een ETT’er (boomtechnicus) tijdens de uitvoering werd de plataan duurzaam behouden én werd het nieuwe riool aangelegd. In overleg met de kabeleigenaren hebben we een wortelscherm langs de bomen geplaatst. Daarmee voorkomen we dat de wortels in de toekomst tussen de kabels en leidingen gaan groeien’. Erik haakt in: ‘Natuurlijk kregen we, net als in andere projecten, tijdens de uitvoering met ondergrondse verrassingen te maken. Vaak staan niet alle kabels en leidingen op tekeningen en een beheerkaart. Wat dat betreft kan je, voordat je de grond in gaat, niet altijd voorspellen wat je in de grond tegenkomt.’ Rob vult aan: ‘Voor ons was naast de bereikbaarheid van de appartementen ook de bereikbaarheid van woon- en zorgcentrum Humanitas een uitdaging binnen het project. Dat terrein moest altijd bereikbaar blijven voor bezoekers, personeel en hulpdiensten. Met onze planning en fasering van de werkzaamheden hebben we goed ingespeeld op deze wensen. Wij hadden bijvoorbeeld een tijdelijke parkeerplaats voor Humanitas gerealiseerd.’

‘Op kwaliteit moet je niet bezuinigen. De kwaliteit zorgt er uiteindelijk voor dat je een aantal jaar minder beheer en onderhoud hebt.’
Rob Schutte

Je weet wie aan jouw project werkt

De samenwerking wordt door zowel de gemeente Deventer als Buro Hoogstraat (onderdeel van DAGnl) positief ervaren. Erik: ‘De samenwerking gaat goed. Rob is vanuit de gemeente Deventer een fijne projectleider. Hij is proactief. Verwachtingsmanagement vind ik daarbij heel belangrijk. Het is fijn dat we weten wat we aan elkaar hebben.’ Peter vult aan: ‘Rob is jong en fanatiek. We vertrouwen elkaar blind en kunnen goed samenwerken. Ik vind het belangrijk dat je kan zeggen waar het op staat en niet om de hete brij heen hoeft te draaien. We gaan bijna als collega’s met elkaar om. Dat is fijn!’ Rob is ook tevreden met de samenwerking: ‘De samenwerking met Buro Hoogstraat ervaar ik als heel positief. Buro Hoogstraat is goed bereikbaar, schakelt snel en heeft korte lijnen met interne experts voor bijvoorbeeld ETT-vragen. Kan ik een projectleider niet bereiken? Dan kan ik rechtstreeks bellen met de persoon die het onderzoeksrapport heeft opgesteld of met de werkvoorbereider die de tekening heeft gemaakt. Dat vind ik prettig. Je weet wie aan jouw project werkt. Daardoor kennen wij inmiddels best wat mensen binnen de moederorganisatie DAGnl. Daarnaast komt Buro Hoogstraat afspraken na en de communicatie is goed en duidelijk. Buro Hoogstraat heeft de voordelen van een klein bureau: korte lijnen en snel schakelen. Maar ook de voordelen van een groot bureau, omdat Buro Hoogstraat onderdeel is van DAGnl. Ze hebben alle expertise zelf in huis. We weten dat, als we de werkzaamheden bij Buro Hoogstraat neerleggen, de juiste vragen worden gesteld. Daardoor hoeven wij onszelf niet tot in detail met de inhoud te bemoeien. Ik vind het daarom fijn om alles bij een partij neer te leggen.’