Koffie?

Huize Vincentius: de hoogste faunatoren van Nederland

DE TOEKOMST VAN ONTWIKKELEN

Binnen de maatschappij is er steeds meer aandacht voor natuurbehoud. Daardoor krijgen flora en fauna een grotere rol in de wereld van projectontwikkeling. Ook bij het projectplan van het voormalig internaat Huize Vincentius in Udenhout. Het monumentale gebouw wordt de komende jaren getransformeerd naar appartementen en daar is een ontheffing voor nodig. Door intensieve samenwerking van de ontwikkelaars van de locatie (BOEi en aannemingsbedrijf Nico de Bont) met DAGnl en de constructieve gesprekken met de Omgevingsdienst Brabant Noord is dit gelukt. Teamleider Ecologie en landschap Michael Witjes (DAGnl), verantwoordelijk projectontwikkelaar Sebastiaan Selders (Nico de Bont) en ontwikkelingsmanager Noortje Schrover (BOEi) vertellen hoe ze bovenwettelijke maatregelen hebben genomen om de ontheffing voor elkaar te krijgen.

De uitdaging

Huize Vincentius is een herbestemmingsproject. Het hoofdgebouw is een rijksmonument en daarom moet het nieuwe ontwerp aan bepaalde voorwaarden voldoen. ’In het nieuwe ontwerp blijven het hoofdgebouw en twee vleugels behouden. Die vormen het kenmerkende aangezicht van het gebouw. Aan beide kanten wordt daar nieuwbouw aan toegevoegd. Bovendien wordt de buitenkant van het hele gebouw gerestaureerd. Het middelste gedeelte van het gebouw is geschikt voor de ombouw naar appartementen. De vleugels zijn een uitdaging: ze zijn vrij ondiep en horizontaal ingedeeld. De oplossing voor deze panden is het splitsen van de vleugels in (bijzondere) grondgebonden woningen. Naast de voortdurende spanning op de haalbaarheid van het project waren de flora en fauna een challenge. In het projectgebied en in de gebouwen die gehandhaafd moeten blijven leven namelijk verschillende soorten vleermuizen. Dat deze dieren vanuit de Wet Natuurbescherming beschermd zijn heeft impact op de projectplanning’, legt Noortje uit. Sebastiaan voegt toe: ‘Zo’n project loopt altijd anders dan je voor ogen hebt. Als bijvoorbeeld gedurende het project de wet- en regelgeving verandert, moet je daar toch op inspelen.’

Opgedeeld in fases

In april van dit jaar is ontheffing van de Wet Natuurbescherming verkregen. Deze was nodig omdat de dwergvleermuis, de grootoorvleermuis en de laatvlieger in het projectgebied aanwezig zijn. Sebastiaan: ‘Omdat we nu rekening moeten houden met bepaalde voorwaarden, hebben we de werkzaamheden in vier fases opgedeeld. Tijdens de werkzaamheden gaan we de vleermuizen ‘verhuizen’. We hebben er met de fasering voor gezorgd dat we altijd maar in één bouwdeel aan het werk zijn zodat we werken binnen de kaders van de ontheffing en de aanwezige fauna minimaal wordt verstoord. Het project duurt daardoor wel langer en valt helaas ook duurder uit. Normaal doe je ongeveer anderhalf jaar over de realisatie van zo’n project. Nu rekenen we op zo’n drie jaar. Binnen die drie jaar moeten we de werkzaamheden steeds binnen de tijdsloten van de fauna uitvoeren. Veel verblijven mogen namelijk alleen in de niet kwetsbare periode verstoord worden. Dat is een uitdaging en dat zorgt af en toe ook voor de nodige frustratie bij de collega’s omdat dit echt een andere manier van werken is. Daar moeten veel mensen nog aan wennen.’

Michael legt uit: ’We hebben bij dit project met een massawinterverblijf van de dwergvleermuis te maken. Het bevoegd gezag wees ons er vorig jaar op  dat onderzoek bij een massa winterverblijf extra belangrijk is. Samen met het bevoegd gezag, BOEi en Nico de Bont hebben we gekeken naar de eerstvolgende onderzoeksmogelijkheid. Dat bleek de eerste vorstperiode van het jaar te zijn: de avond voor kerst. Drie collega’s hebben die avond op twee verschillende plekken het onderzoek uitgevoerd en hierbij werden twee massa winterverblijven geconstateerd. Door deze vondst werd het uiteindelijk een uitdaging om een ontheffing te krijgen in het kader van de Wet Natuurbescherming. We hebben moeten puzzelen om te kijken hoe we het plan konden realiseren zonder stagnatie van de werkzaamheden en zonder schade te berokkenen aan het massawinterverblijf. Dat was geen makkelijke opgave. Door de vier fases konden we dit borgen.‘

Toekomst van ontwikkelen

Naast de nodige maatregelen om de ontheffing te verkrijgen, hebben BOEi en Nico de Bont een bovenwettelijke maatregel genomen.Michael: ‘De oude watertoren gaan we omvormen tot een faunatoren. Over de hele hoogte van de toren komen voorzieningen voor de fauna. In de toren gaan we bijvoorbeeld de luchtvochtigheid van een grot nabootsen. Niet alleen het gebouw, maar ook het terrein passen we aan. Er komen bijvoorbeeld lijnvormige elementen in de vorm van bomen, die we toevoegen aan het landschap. Zo krijgen de vleermuizen foerageerroutes naar de naastgelegen natuurgebieden. Foerageerroutes zijn routes waarlangs vleermuizen eten kunnen vinden wanneer ze op weg zijn naar nabijgelegen natuurgebieden. BOEi en Nico de Bont wilden een oplossing creëren waar de fauna in het volledig projectgebied baat bij heeft. Dat vind ik getuigen van goed rentmeesterschap. Ze kijken niet alleen door de bril van projectontwikkeling, maar hebben ook oog voor het behoud en versterking van de diverse soorten fauna. Dat betekent dat de mens en hun gebouwen niet boven de fauna staat, maar juist onderdeel is van een ecosysteem.’

Huidige situatie Vincentius

Sebastiaan is het daarmee eens: ‘Het is hartstikke mooi wat we hier doen met de faunatoren. Dat is een voorbeeld van de toekomst van ontwikkelen. We willen in evenwicht met de natuur bouwen. Dus ook bij dit project. We kregen te maken met vleermuizen, grond- en hemelwater en bomen. Dat vraagt om een integrale aanpak. Hoe passen we deze ontwikkeling in de bestaande leefomgeving? Binnen Nico de Bont jagen we innovatie op het gebied van duurzaamheid en natuurinclusiviteit aan. Net als de energietransitie is dit een enorme overgang, dat vergt tijd.’

Voorinvestering

Van oudsher worden ecologen pas ingeschakeld als een project al concreet is. Tegenwoordig worden ecologen steeds vaker aan de voorkant bij een project betrokken. Dus voordat alles in kannen kruiken is. Noortje vertelt:‘Flora en fauna spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van projecten. Daarom moet je daar in een vroeg stadium aandacht aan besteden. Daarvoor moet je bewustzijn creëren, zodat mensen begrijpen wat de impact is op je project als je te laat aan flora en fauna denkt. Dan moet je alle zeilen bijzetten om je project volgens planning te laten verlopen.’ Sebastiaan: ‘Flora-, en faunaonderzoeken eerder oppakken vergt een voorinvestering. Ik besef nu hoe belangrijk het is om met het bevoegd gezag in gesprek te gaan. Daardoor kan je op voorhand al maatregelen nemen en je plan op de aanwezige flora en fauna inrichten. Dat neem ik mee in volgende projecten.’ Michael concludeert: ‘Als we eerder bij projecten worden betrokken kunnen we al inschatten wat de eventuele uitdagingen zijn en op voorhand al kijken hoe we die kunnen tackelen. Daardoor hoef je aan de achterkant niet te repareren.’

Visualisatie Vincentius

Persoonlijke klik

Huize Vincentius is niet het eerste project waarbij BOEi, Nico de Bont en DAGnl samenwerken. Noortje: ‘Bij een project in Grave werkten we al eerder samen met DAGnl. Daar is de link gelegd. Met Michael verloopt het project soepel en goed. Hij is betrokken, gepassioneerd en zoekt naar oplossingen. Communicatie vind ik daarbij belangrijk. En dat er naar een integrale oplossing wordt gekeken, niet alleen vanuit één bepaald vakgebied. Wat is de best mogelijke oplossing in het belang van het project? Dat blijft het uitgangspunt.’ Sebastiaan: ‘Voor mij persoonlijk is het de eerste keer samenwerken met DAGnl. En dat gaat goed. We krijgen professionele terugkoppeling en worden op dingen gewezen. Zo gaf Michael mij bijvoorbeeld de tip om een concept-besluit voor de WNB aan te vragen, zodat je al kan voorsorteren en verder kan met de planning. Dit is niet gebruikelijk, maar dit zijn wel mogelijkheden die Michael aandraagt. Ik vind het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen. Dat zit hem in een persoonlijke klik. Kwaliteit kan iedereen leveren.’ Michael haakt in: ‘Problemen moet je omarmen. Daarbij is het belangrijk om contact te houden met alle stakeholders. Meebewegen en begrijpen wat iedereen wil dat vind ik belangrijk in onze samenwerking.’

Trots

Wanneer het project Vincentius écht geslaagd is, dat is voor iedereen verschillend. Sebastiaan: ‘Als ik straks met trots door het gebouw kan lopen, dan is dit project voor mij een succes. Ik word blij van een project als ik iets heb toegevoegd. Dat vind ik belangrijker dan enkel stenen te stapelen om geld te verdienen. Ik wil mooie projecten maken die ik ook met trots aan mijn kinderen kan laten zien. Daarnaast houd ik van detailoplossingen, daar geniet ik van.’ Door de grote woningvraag vindt Noortje het mooi dat ze mensen in Huize Vincentius kunnen huisvesten en daarmee het gebouw een nieuwe toekomst kunnen geven. Daarnaast wordt zo het erfgoed geborgd. Eind dit jaar wordt waarschijnlijk met de verkoop van de wooneenheden gestart. Noortje: ‘Als mensen prettig wonen in Huize Vincentius, dan is het project voor mij geslaagd. Je ziet het resultaat van al het werk dat je hebt verricht.’ Michael bekijkt succes vanuit zijn eigen vakgebied: ‘Door de aanpak bij Huize Vincentius kunnen we de komende jaren het massaverblijf van de ruige dwergvleermuis monitoren. Daardoor hebben we straks veel onderzoeksdata beschikbaar. Mede mogelijk gemaakt door de opdrachtgever, BOEi en Nico de Bont.’

nieuwsbrief afbeelding
Huize Vincentius: de hoogste faunatoren van Nederland
28 november 2022

Binnen de maatschappij is er steeds meer aandacht voor natuurbehoud. Daardoor krijgen flora en fauna een grotere rol in de wereld van projectontwikkeling. Ook bij het projectplan van het voormalig internaat Huize Vincentius in Udenhout.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Park 15: logistieke hotspot aan de A15
14 november 2022

Als DAGnl staan we bekend om onze multidisciplinaire aanpak. Binnen een project combineren we vaak de kennis van verschillende expertises. Zo ook bij het project Park15, vanuit DAGnl t toezichthouder/ directievoerder Koen Willemsen nauw samen met Joost Loeffen van de Park15 Logistics. Zij vertellen samen over het project Park15 in Oosterhout bij Nijmegen.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Ik wil alles meemaken, zo leer ik het meest
10 november 2022

Stijn studeerde Civiele Techniek aan de HAN en plaatste een stage oproep op LinkedIn. Hij zocht een stage waarbij hij kennis kon maken met civiele techniek én stedenbouw. Dat kon bij DAGnl! Nu twee jaar later is hij als civieltechnisch werkvoorbereider bij DAGnl gestart.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Certificaten BRL 2000, 4000 & 6000
9 november 2022

Vorige maand hebben weer verschillende audits plaatsgevonden: BRL 2000, 4000 en 6000.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
VCA certificering verlengd!
9 november 2022

Vorige week werd de audit voor onze VCA* certificering weer uitgevoerd. Tijdens de audit zijn er geen afwijkingen gevonden. Ons VCA* certificaat is weer met een jaar verlengd.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Gemeente Enschede bergt vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog
28 oktober 2022

Vanaf maandag 10 oktober vindt in Enschede de berging plaats van de Hawker Typhoon Ib MN875. Fred (Infra): 'In opdracht van de gemeente Enschede hebben we deze berging met verschillende expertises van DAGnl voorbereid en mogen we de uitvoering begeleiden.'

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
BOOM EFFECT ANALYSE VOOR HET COMBINEREN VAN DE WENS VAN DE GROENBEHEERDER EN FIETSERSBOND
13 oktober 2022

De gemeente Deventer heeft Buro Hoogstraat (onderdeel van DAGnl) via het MJOP-raamcontract gevraagd het omvormen van het fietspad langs de Koersensweg in Bathmen voor te bereiden. Het huidige fietspad is een halfverhard fietspad.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
DAGnl is als eerste gecertificeerd volgens het SMI-certificatie schema
22 september 2022

Sinds gisteren mogen we met trots zeggen dat we ons SMI-certificaat op zak hebben. SMI staat voor Sustainable Material Inventory, een integrale inventarisatiemethode voor renovatie- en sloopprojecten.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Van onderzoek tot wijziging van het bestemmingsplan
12 september 2022

Niels Steijvers (Ruimte), projectleider ruimtelijke ordening en planvorming, heeft de familie Dekkers ondersteund bij het uitbreiden van hun woning. Niels vertelt hoe hij dit project heeft aangepakt:

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Explosievenonderzoek en -advies
1 augustus 2022

Ondanks dat de Tweede Wereldoorlog ruim 75 jaar geleden heeft plaatsgevonden, zitten er nog steeds oorlogsresten zoals munitieartikelen in de Nederlandse bodem. Deze ontplofbare oorlogsresten worden nog dagelijks bij bodemwerkzaamheden aangetroffen. Bewust als er naar gezocht wordt, maar helaas ook onbewust. Daardoor loopt men een groot veiligheids- en financieel risico.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
3D
18 juli 2022

Langzaamaan wordt 3D binnen de civiele branche steeds meer standaard. Ook binnen DAGnl gebruiken we steeds vaker 3D ontwerpen en visualisaties.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Woongroep voor ‘gevleugelde vrienden’ bij Huize Vincentius Udenhout
14 juli 2022

De watertoren van het voormalige Vincentiusklooster te Udenhout (1927) wordt gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de komst van kerkuilen, zwaluwen en vleermuizen.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Een flexibel bestemmingsplan maken is een uitdaging
16 juni 2022

Aan de Molenstraat in Wanroij staat de oude fabriek van de Boerenbond. De komende jaren wordt deze locatie getransformeerd door Korenveld BV tot een nieuwe wijk van circa 90 woningen. Naast de fabriek is de Welkoop gevestigd, ook deze zal plaats maken voor de nieuwe woonwijk. Om dit te kunnen realiseren moet er nog veel gebeuren, waaronder de wijziging van het bestemmingsplan.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Ik wil weten wat er achter een tekening zit
3 juni 2022

Thijmen is civieltechnisch projectleider bij DAGnl. Hij werkt inmiddels zo’n vier jaar in Olst bij Buro Hoogstraat (onderdeel van DAGnl). In die vier jaar heeft hij zich doorontwikkeld van civieltechnisch medewerker tot projectleider. Thijmen vertelt: ‘Langzamerhand ben ik doorgegroeid tot projectleider. Ik ben net klaar met de opleiding integraal projectmanagement op de HAN in Arnhem. […]

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
VAN AUTOCAD CURSUS TOT MEELOPEN MET VERSCHILLENDE EXPERTISES
25 mei 2022

Remco Timmerman volgt de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling aan NHL Stenden Hogeschool. Hij zit in het tweede jaar en loopt stage bij Buro Noord (onderdeel van DAGnl).

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Nieuwe cijfers: CO2-uitstoot van DAGnl in 2021
5 mei 2022

Twee keer per jaar maken we een overzicht van onze totale CO2-uitstoot. De cijfers van 2021 zijn bekend.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Jong geleerd is oud gedaan
13 april 2022

Vorige week gaf adviseur explosievenonderzoek Tijs Kleuters een gastles aan twee klassen van 5 VWO van het Rodenborch-College in Rosmalen. Het thema van deze les? Geschiedenis vind je overal!

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Vanaf het idee tot en met de uitvoering
6 april 2022

De Gasfabriek is Deventer is een groot campusterrein. Op het terrein zitten meerdere ondernemershuizen. De gemeente gaat het volledige campusterrein op knappen. Teun Grotenhuijs, werkvoorbereider/ toezichthouder (Buro Hoogstraat, onderdeel van DAGnl) vertelt over het project.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
DAGnl is VCA* gecertificeerd
30 maart 2022

Bij DAGnl vinden wij de veiligheid van onze collega’s heel belangrijk. Voor de gezondheid van onze collega’s. Maar ook voor jou als opdrachtgever om risico’s tot een minimum te beperken.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Deelname Infra Relatiedagen Hardenberg
28 februari 2022

Zet jij verschillende advies-, ontwerp- en onderzoekbureaus in voor jouw civiele project? Wil je liever een partner die alles uit handen neemt? Maak kennis met DAGnl tijdens de Infra Relatiedagen

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Van werken in een groothandel naar werken in de civiele techniek
24 februari 2022

Dirk Bouma is een half jaar geleden als werkvoorbereider bij Buro Noord (onderdeel van DAGnl) begonnen. Naast zijn werk volgt hij de hbo-opleiding Civiele Techniek via Civilion. Voordat hij bij Buro Noord startte werkte hij in een volledig andere branche. Dirk vertelt over zijn carrièreswitch.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Beeld en beleving versus beheer en onderhoud
12 januari 2022

Het Marktplein ligt in het hart van Apeldoorn. Het plein wordt na twintig jaar opnieuw ingericht tot Plein van de Stad Daar mag collega Bas vanuit Civil Management (onderdeel van DAGnl) bij ondersteunen.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Korte lijnen en regionale binding
15 december 2021

Waarom de samenwerking tussen Civil Management (onderdeel van DAGnl) en de gemeente Zevenaar goed werkt? Door de korte lijnen en realistische afspraken die worden nagekomen! Aldus Gerrit Liefers projectleider bij de gemeente Zevenaar.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Update CO2-prestatieladder
1 december 2021

Twee keer per jaar maken we een overzicht van onze totale CO2-uitstoot. De cijfers voor de eerst helft van 2021 zijn bekend.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Uniek project
19 november 2021

De komende maanden wordt het project ‘2e spoorviaduct Zevenaar’ uitgevoerd. Binnen DAGnl zijn we de afgelopen maandendruk bezig geweest met de voorbereiding. Het tweede spoorviaduct in Zevenaar komt aan de rand van het bedrijventerrein 7Poort.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Volledig ontzorgd
7 oktober 2021

Ontzorgen. Dat is de basis van de samenwerking tussen gemeente Deventer en Buro Hoogstraat (onderdeel van DAGnl). Ruim vijf jaar en verschillende infra projecten verder vertelt Jan Jaap van der Woude, projectmanager bij de gemeente Deventer, over de samenwerking: ‘Een aantal jaar geleden kwam ik via Fred Henniphof in contact met Buro Hoogstraat. Door Fred […]

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Van Land van Ooit tot Hightech Medische Campus
19 augustus 2021

In 2015 ontstond het idee om het voormalig Land van Ooit om te toveren tot Landgoed Steenenburg. Jan Keldersbeheer BV nam het initiatief voor het ontwikkelen van een High Tech Medische Campus op het Landgoed Steenenburg.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Een eigen circulariteitstool ontworpen voor het ontwerpproces
14 juli 2021

orn en Jurrian studeren af bij Buro Hoogstraat (onderdeel van DAGnl) en doen onderzoek naar circulariteit binnen het civiele ontwerpproces. Ze studeren beiden Civiele Techniek aan de Windesheim en hebben voor hun afstudeerscriptie een eigen Excel tool ontworpen.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
De opdrachtgever nóg beter bedienen
9 juni 2021

Sinds 2016 ondersteund Marisa Prins van Buro Noord (onderdeel van DAGnl) als werkvoorbereider de gemeente Zwartewaterland bij de voorbereiding van diverse projecten.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Duurzame relaties, natuurlijke groei en mooie projecten
1 juni 2021

Fred liep stage bij Buro Hoogstraat en startte in 2011 zijn eigen bedrijf: Buro Noord (onderdeel van DAGnl).

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Onze nieuwe website is gelanceerd!
5 mei 2021

We ondersteunen je graag met onze vier diensten: advies, onderzoek, ontwerp en toezicht . En dat op het gebied van twaalf verschillende expertises!

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Een duale studie was de uitkomst!
5 mei 2021

Rob Tuin startte zijn mbo stage bij Buro Noord (onderdeel van DAGnl) en werkt daar inmiddels vijf jaar.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Waar niet werken en leren tegelijk?
2 mei 2021

Lars Liefers (20) en Christof Knobbe (20) hebben allebei de mbo studie Middenkaderfunctionaris Infra afgerond aan het Deltion College in Zwolle.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
CO2-UITSTOOT 2020
27 april 2021

Vorig jaar reden we aanzienlijk minder zakelijke kilometers. Thuiswerken heeft daar zeker een rol in gepeeld.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Vervanging Klooster- en Flessenbergerbrug in Wapenveld
14 april 2021

Ulis werkt sinds oktober vorig jaar als werkvoorbereider bij Civil Works (onderdeel van DAGnl). Inmiddels zit hij middenin zijn eerste project: Vervanging Klooster- en Flessenbergerbrug te Wapenveld.

Lees meer
nieuwsbrief afbeelding
Sporen Fliegerhorst Deelen – Het Nationaal Park De Veluwe
8 april 2021

DAGnl heeft in opdracht van Het Nationale Park De Hoge Veluwe een grote opdracht uitgevoerd naar archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer